√Ąven om de flesta definierade om sina egna inkomster till att bli familjens var en k√§nsla av att ha egna pengar ocks√• viktig f√∂r de flesta. Men en gemensam ekonomi speglade inte n√∂dv√§ndigtvis en j√§mn f√∂rdelning, utan kunde i vissa fall d√∂lja en oj√§mn f√∂rdelning genom att diskussioner om hur pengar skulle prioriteras och f√∂rdelas inte togs upp.

Inte heller den praktiska organiseringen av pengar i familjen speglade id√©n om en gemensam ekonomi, en aspekt som kunde ibland f√∂rsv√•ra kvinnans arbete med att sk√∂ta den vardagliga ekonomin. Kvinnans huvudansvar f√∂r familjens och framf√∂rallt barnens behov gjorde att de hade en insikt i barnens och familjens behov (och kostnader f√∂r dessa) som m√§nnen inte har, och att de kunde k√§nna ett inre motst√•nd mot att spendera pengar p√• sig sj√§lv; och ist√§llet prioritera familjens eller barnens behov f√∂re egna. Det var vanligt att det var oklart varifr√•n pengar till barnens behov och sm√• saker till hemmet skulle tas och detta bidrog ocks√• till att kvinnor ibland tog av sina egna pengar f√∂r dessa ‚ÄĚkollektiva‚ÄĚ utgifter.

Pengar var inte något större diskussionsämne för de flesta par och bråk om pengar var inte speciellt vanliga. Nyman fann också att pengars betydelse och sätt de användes påverkades av de relationer som omger pengar samt att pengar kunde användas för att skapa och förmedla mening inom par (såsom kärlek eller makt). Det fanns visst stöd för betydelsen av mäns högre inkomster för deras bättre tillgång för pengar för eget bruk, men även föreställningar om kvinnor, män och familj är viktiga för att förstå den ojämna fördelningen inom par.

En slutsats man kan dra utifrån studierna i denna avhandling är att jämställdhet inte är uppnådd hemma hos svenska par. Den arbetsfördelning mellan män och kvinnor som till viss utsträckning fortfarande sker efter traditionell mönster innebär att kvinnor och män har olika kunskaper om och erfarenheter av familjens ekonomiska vardagsliv. Så länge detta förhållande råder är det svårt att se någon större förändring i fördelning i familjer. Ett viktigt steg i att råda bot på detta vore därför att män utnyttjar sin rätt till föräldraledighet i större utsträckning för att få bättre insikt i familjens vardagsekonomi.

Charlott Nyman nås på:
Tel: 090-786 60 07
E-post: charlott.nyman@soc.umu.se

Fredagen den 1 februari försvarar Charlott Nyman, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Mine yours or ours? Sharing in Swedish couples. Svensk titel: Mitt, ditt eller vårt? Fördelning inom svenska par.
Disputationen äger rum kl 10.15 i Humanisthuset, Hörsal E.
Fakultetsopponent är Jan Pahl, Professor of Social Policy, School of Social Policy, Sociology and Social Research, Darwin College, University of Kent at Canterbury i England.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805