I en samproduktion mellan svensk expertis och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO redogörs för de svenska erfarenheterna som lett till att svensk mjölkproduktion är i världsklass när det gäller låg antibiotikaanvändning kombinerat med friska och högproduktiva djur.

Rapporten Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle: Lessons learned in Sweden lanseras i samband med World Antimicrobial Awareness Week och har tagits fram av svenska experter från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges veterinärförbund, Växa Sverige, Gård- och Djurhälsan och Näringsdepartementet.

Nyckelfaktorer för den svenska framgången som lyfts fram i rapporten är:

-långsiktigheten i arbetet för god djurhälsa och -välfärd; exempelvis förbjöd Sverige inblandning av antibiotika i foder redan 1986 och veterinärer har sedan 1960-talet inte haft rätt att försälja antibiotika.

-det nära samarbetet mellan djurbönder, veterinärer, universitet, myndigheter och departement. Ofta har initiativ kommit ”från fältet” vilket sedan utvecklats till ändamålsenliga regelverk. I många andra länder är angreppssättet det omvända med ”top-down”- reglering för användning av antibiotika.

-vårt fokus på god djurvälfärd och sjukdomsförebyggande åtgärder (som inte inkluderar antibiotika) . Dessa åtgärder minskar avsevärt behovet av antibiotika. I många länder maskeras undermålig djurhållning med rutinmässig tillförsel av betydande mängder antibiotika för att förebygga sjukdomar.

Genom att FAO nu sprider de svenska framgångsfaktorerna kan regeringar, myndigheter och producenter runtom i världen ta del av våra erfarenheter och inspireras till att hålla sina djur friska utan antibiotika, och Sverige har därmed gjort en betydande internationell insats för bekämpa antibiotikaresistensen bland djur och människor.

Rapporten kan laddas ner här:FAO. 2020. Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle: Lessons learned in Sweden.Rome.

Kontakt: Professor Ulf Magnusson, Institutionen för Kliniska vetenskaper och SLU Global,

e-post: ulf.magnusson@slu.se; Telefon 0709-770855

Presskontakt:

Magnus Nelin

Telefon:

018-67 26 08

Mobil:

073-807 88 90