Lars Andersson belyser i sin vid Stockholms universitet nyligen framlagda avhandling den militära ledarskapsutvecklingen i Sverige, Norge, USA och Israel men framför allt är studien en granskning av ledarskapet vid svenska fredsfrämjande insatser. Han har under fyra månader följt chefer och soldater i Bosnien. I två fallstudier beskrivs två svenska bataljoner med olika förutsättningar från ett inifrånperspektiv.

I analysen görs ett försök att med hjälp av socialisationsteori förstå den rollkonflikt som cheferna ställs inför när det verkligen gäller.

Lars Andersson är officer och ingår i Överbefälhavarens doktorandprogram med koppling till Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han arbetar med ledarskapsutveckling vid Försvarshögskolans Ledarskapsinstitution.

Avhandlingens titel: Militärt ledarskap – när det gäller. svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus.

Lars Andersson kan nås på tfn 0550-834 76 (hem), 070-20 43 039, nygatan@swipnet.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: