Ett rymdinstrument från Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna skickas inom de närmsta åren till månen ombord på den turkiska månsonden AYAP-1. I omlopp runt månen kommer rymdinstrumentet Lunar Neutrals Telescope att studera hur flödet av laddade partiklar från solen, solvinden, växelverkar med månens yta.

Avtalet mellan IRF och den turkiska rymdorganisationen Space Technologies Research Institute (Tübitak Uzay) innebär att svenska rymdforskare på nytt får möjligheten att studera månen.

Det vetenskapliga instrumentet Lunar Neutrals Telescope (LNT) byggs vid IRF:s huvudkontor i Kiruna och är baserad på institutets instrument som för några år sedan studerade månen ombord på indiska Chandrayaan-1. Skillnaden mellan instrumenten är att det aktuella har cirka sju gånger så hög vinkelupplösning än föregångaren.

Lunar Neutrals Telescope är byggd för mätningar av energirika neutrala atomer och under den kommande månexpeditionen läggs fokuset på att studera några grundläggande egenskaper hos månen.

Instrumentet kommer att hjälpa oss att förstå hur ämnen på månens yta varierar utifrån olika områden på månen. Vi är speciellt intresserade av permanent skuggade regioner, eftersom det där kan finnas flyktiga material som vattenis som legat orörda i miljarder år”, säger dr. Manabu Shimoyama, forskare vid IRF och huvudansvarig för instrumentet.

Ett annat uppdrag blir att studera så kallade mini-magnetosfärer som bildas vid månens magnetiska områden (så kallade magnetiska anomalier) och förstå hur dessa växelverkar med solvinden. Instrumentet kommer även undersöka hur månens mycket tunna atmosfär skapas och upprätthålls.

Under cirka tre månader kommer rymdsonden att befinna sig i en cirkulär bana på 100 kilometers höjd ovan månytan. Månexpeditionen AYAP-1 planeras att avslutas genom en kontrollerad hård landning på månytan.

På plats i Ankara när avtalet undertecknades var även Staffan Herrström, Sveriges ambassadör i Turkiet.

Kontakt:
Dr. Manabu Shimoyama, forskare vid Institutet för rymdfysik i Kiruna och huvudansvarig för Lunar Neutrals Telescope
+46 980 790 86
Manabu.shimoyama@irf.se

Olle Norberg, generaldirektör, Institutet för rymdfysik
+46 980 790 78
olle.norberg@irf.se

Mer om IRF:s medverkan på Chandrayaan-1:
https://www.irf.se/sv/irf-i-ry…

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. Dessutom ett instrument på baksidan av månen och instrument på väg till Merkurius och solen. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*       *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt:

Annelie Klint Nilsson

Telefon:

+46 980 79076

Mobil:

+46 980 79076