Sverige har en oroväckande position som slagpåse för amerikanska högerextremister. Inte sällan påhejade av svenska meningsfränder. Men när det passar deras agenda lyfter samma krafter fram Sverige som positiv förebild, visar ny forskning vid Malmö universitet.

Tina Askanius, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet, har under en tid som Fulbright-stipendiat i Washington DC studerat Sverigebilden hos amerikansk extremhöger.

–Sverige framställs som en totalitär stat där politiken med multikulturalism, generös invandringspolitik och feminism har fallerat helt, säger Tina Askanius.

Berättelsen som förmedlas enligt Tina Askanius är att Sverige:
• står precis före eller mitt i en samhällskollaps.
• hotas av utplåning av dess ”vita ursprungsbefolkning” på grund av den demografiska utvecklingen. Och Sverige har själv orkestrerat detta.
• har invaderats av muslimska krafter som önskar att islamisera Sverige.
• är ett land i sexuellt och moraliskt förfall där homosexualitet och flytande könsidentiteter påtvingats av staten. (På denna punkt är extremhögern i USA långt ifrån ensam, se länk nedan.)

Mer extrema alternativmedia
Tina Askanius har inte studerat etablerad högermedia som till exempel Fox News, utan den undervegetation av mer extrema alternativmedia som i USA är mycket större och har mer pengar än motsvarande svenska. Intresset för Sverige i USA har alltid varit stort, men enligt Tina Askanius exploderade det under flyktingkrisen som symbol för att progressiv och socialistisk politik inte fungerar. Men några år senare blev den svenska Coronastrategin plötsligt ett föredöme bland högerkrafter och antivaxxare som motsatte sig statlig inblandning i folks liv.

–Det väckte hela frihetsretoriken hos extremhögern: ”Gör som i Sverige. Bilden är inte entydig. Sverige är både hotbild och ledstjärna, som ett tomt kärl man kan fylla med vilket ideologiskt innehåll som passar i stunden, säger Tina Askanius.

Samtidigt ”vithetens vagga”
Samtidigt som Sverige får representera avarterna med multikulturalism, lyfts det fortfarande fram som ”vithetens vagga.” Den nya regeringen har också ”äntligen fått den öppet feministiska utrikespolitiken att falla”. Syftet med Tina Askanius forskning är att förstå hur dessa motstridiga berättelser fungerar, och vilka idéer som göder högerns mobiliseringar och desinformationskampanjer. Och hur blev dessa alternativmedier en del av en större desinformationskampanj mot Sverige? När började idéerna ta sig från en extrem sfär till etablissemanget – som i Donald Trumps ökända uttalande om attentatet i Sverige som inte ägt rum?

Varför har just Sverige blivit föremål för denna kampanj?
– Historiskt har det funnits ett ömsesidigt intresse mellan länderna. Det finns också många svenska aktörer och youtubers på yttersta högerkanten som opererar i USA och tjänar pengar på att reproducera den här bilden av Sverige, säger Tina Askanius som i projektet också har intervjuat personal på svenska ambassaden i Washington DC.

–De följer utvecklingen och är medvetna om vad som pågår, även om de bara följer Sverigebilden i etablerade nyhetsmedier.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Epost:
magnus.jando@mau.se