Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Vad innebär det och vilka frågor kan bli aktuella att hantera och driva under de sex månader som Sverige ska planera och leda arbetet i ministerrådet? Här finns en lista på forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor med koppling till Europa och Sveriges EU-ordförandeskap.

Europarätt
Jaan Paju, docent i Europarätt vid Juridiska institutionen.
Jaan Paju specialiserar sig på den fria personrörligheten, fri rörlighet för arbetstagare, EU-migranters rättigheter, EU:s reglering och samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem.
Mobil: 073-600 05 54, E-post: jaan.paju@juridicum.su.se

Claes Granmar, docent i Europarätt vid Juridiska institutionen.
Claes Granmar är djupt insatt i EU:s externa handelsrelationer och i regleringen av den inre marknaden. Han har tidigare arbetet vid EFTA-domstolen.
Tel: 070-754 77 20, E-post: claes.granmar@juridicum.su.se

Björn Lundqvist, professor i Europarätt med inriktning mot konkurrensrätt vid Juridiska institutionen.
Är kunnig inom konkurrensrätt, reglering av den digitala ekonomin och Europarätt.
Tel: 08-16 26 56, E-post: bjorn.lundqvist@juridicum.su.se

Hur fungerar EU:s administration?
Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen.
Specialiserad på hur EU:s administration fungerar, han har även forskat kring hur vissa länders statsskick har påverkats av EU-medlemskapet. Han har tidigare gästforskat i fem år vid European Institute of Public Administration i Maastricht.
Tel: 08-16 25 31, Mobil: 070-467 15 57, E-post: torbjörn.larsson@statsvet.su.se

EU:s utrikespolitik och klimatrelaterade säkerhetsrisker
Niklas Bremberg, docent i statsvetenskap och lektor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Niklas Brembergs forskning kretsar kring internationella relationer och europeisk integration och för närvarande fokuserar han på EU:s utrikespolitik och klimatrelaterade säkerhetsrisker samt regional separatism och europeisk integration i fallen Katalonien och Skottland.
Tel: 08-16 30 79, E-post: niklas.bremberg@statsvet.su.se

EU och klimatförhandlingar
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Statsvetenskapliga institutionen och tidigare medlem i Klimatpolitiska rådet. Är expert på EU:s miljö- och klimatpolitik och Agenda 2030 och kan även svara på frågor om civilsamhällets och internationella institutioners roll i klimatförhandlingar och samspelet mellan nationellt beslutsfattande och internationella förhandlingar.
Tel: 08-16 15 78, Mobil: 070-565 96 97, E-post: karin.backstrand@statsvet.su.se

Europeisk politik
Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, är specialiserad på europeisk politik. Hennes nuvarande forskningsområden innefattar bland annat styrning och reglering av EU, särskilt med avseende på mjuk eller hård lagstiftning och europeisk politik för att motverka penningtvätt och terrorism. Hon leder för närvarande ett forskningsprojekt om europeisk politik och strategisk kommunikation.
Mobil: 070-674 72 56, E-post: ulrika.morth@statsvet.su.se

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen. Specialiserad på politik i EU och andra internationella organisationer. Han är författare eller medförfattare till flera böcker om EU och andra internationella organisationer.
Mobil: 073-633 19 60, E-post: jonas.tallberg@statsvet.su.se
Twitter: @JonasTallberg

Demokrati och populism i Europa
Ludvig Norman, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, är specialiserad på EU, EU:s institutioner samt demokratifrågor och populism inom Europa.
Tel: 08-16 26 32, E-post: ludvig.norman@statsvet.su.se

Europeiska språk
Maria Koptjevskaja Tamm, professor vid Institutionen för lingvistik. Främsta forskningsintressen är systematisk jämförelse av grammatiska strukturer och semantiken i världens språk. Forskar även om europeiska språk och kan till exempel svara på frågor om europeiska språk ur ett historiskt och sociolingvistiskt perspektiv och i relation till övriga språk.
Tel: 08-16 26 20, E-post: tamm@ling.su.se

Internationell handel
Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen. Är specialiserad på internationell handel, ekonomisk geografi och regionala ekonomier.
Mobil: 070-832 09 77, E-post: rikard.forslid@su.se
Twitter: @RikardForslid

Turkiets relation till EU
Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Paul Levins forskning är inriktad på frågor om Turkiet i allmänhet, turkisk inrikes- och utrikespolitik, Turkiets relation till EU samt den turkiska och kurdiska diasporan i Sverige.
Tel: 08-16 43 57, E-post: paul.t.levin@suits.su.se

Familjetyper i Europa
Livia Oláh, docent i demografi vid Sociologiska institutionen. Livia Oláh har bland annat forskat om familjer (familjetyper och familjebildning) i Europa och om jämställdhet i EU.
Tel: 08-16 28 76, E-post: livia.olah@sociology.su.se

Utbildningsfrågor i Europa
Meeri Hellsten, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Forskar bland annat om internationalisering inom högre utbildning utifrån ett jämförande perspektiv på pedagogik och praktik.
Tel: 08-120 763 67, E-post: meeri.hellsten@edu.su.se

Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik, har deltagit i flera studier av skolelevers läsförmåga i olika kommuner och i PISA (Programme for International Student Assessment). Inom PISA har han varit ansvarig för den svenska delen av studien som handlar om elevers läsförståelse. Han har också deltagit i internationella och jämförande studier av länders utbildningssystem och utbildningspolicy hos internationella organisationer så som EU, OECD, UNESCO och Världsbanken. Han har utöver sin forskning tidigare arbetat på Lärarförbundet, lärarinternationalen (Education International) i Bryssel och på EU:s forskningscenter i Ispra i Italien samt haft uppdrag för OECD.
Tel: 08-120 764 02, E-post: ulf.fredriksson@edu.su.se

Malgorzata Malec Rawinski, docent och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Fokus i forskningen är vuxenutbildning och livslångt lärande. Arbetade med ett projekt om lärande hos äldre män i olika samhällen i fyra europeiska länder: Slovenien, Estland, Polen och Portugal.
Tel: 08-120 765 51, E-post: malgosia.malec-rawinski@edu.su.se

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se