Arbetet har utförts på universitetet i Luleå med stöd från Plannja AB, Byggforsknings-rådet, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond och NCC.
Plannja AB i Luleå är ett företag i SSAB-koncernen som tillverkar profilerade byggplåtsprodukter som tak och väggar. En specialprodukt är det studerade väggelement där ett inner- och ytterskikt av tunnplåt limmas på en isolerande kärna redan i produktionen och alltså levereras som en färdig väggsektion. Detta innebär att monteringen på arbetsplatsen förenklas.

33-åriga Eva Hedman-Pétursson är född i Sundsvall och flyttade till Luleå 1989 för att läsa på Institutionen för Väg och vatten. Hon tog sin examen 1994 och har därefter varit anställd som doktorand vid universitetet. Eva Hedman-Pétursson var en av deltagarna i den första kvinnliga forskarskolan på teknisk fakultet, för vilken det främsta syftet varit att skapa förutsättningar för fler kvinnliga förebilder i universitets-världen.
Disputationen gör Eva Hedman-Pétursson till Sveriges första kvinnliga ”ståldoktor”.
Hon kommer att stanna vid Luleå tekniska universitets Avdelning för stålbyggnad där hon kommer att arbeta med undervisning men också kommer att fortsätta sin forskning.

Upplysningar: Eva Hedman-Pétursson tel. 0920-723 51 Eva.Hedman@ce.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: