Karel Miskovsky är född i Prag, Tjeckien, men bor med sin familj sedan 1969 i Umeå, där han i 24 år tjänstgjort som universitetslektor i geovetenskap och geologi vid Umeå universitet. Karel är också VD för konsultföretaget Geoprospekt AB och för mark- och vattensaneringsföretaget SweSoil AB.

Under professor Per-Arne Lindqvists ledning bedriver Avdelningen för bergteknik utbildning av civilingenjörer i bergteknik samt utbildning av bergmaterialingenjörer där Karel och Pirjo Miskovsky tjänstgör som studierektorer. Avdelningens forskning är inriktad mot gruvbrytning, bergbyggande, ballastteknik samt djuplagring av använt kärnbränsle.

Ballastteknik handlar i det här sammanhanget om byggnadsmaterial i vägkroppar och belägg-ningar. Detta material är mycket viktigt, och problem med dåliga vägar handlar i regel om försummelser vad gäller ballastmaterial.

Karel Miskovsky kommer bland annat att handleda forskarstuderande och bedriva forskning som syftar till att förbättra kvaliteten hos bergmaterial för byggande och vägändamål.

Upplysningar: Karel Miskovsky, tel 090-14 42 69, Per-Arne Lindqvist, tel 0920-914 57, eller Jan Nyberg, pressansvarig, tel 0920-916 21, 070-672 0111 (jan.nyberg@adm.luth.se)

För foto, kontakta Jan Nyberg. Fotot finns i jpg-format och sänds via e-post.

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: