Thomas Tydén har länge arbetat med frågor som rör samspelet teori och praktik. Bland de han arbetat mot finns olika forskningsfinansiärer.
– Det finns många aktörer när det gäller samverkan, och forskningsfinansiärer är viktiga för att driva på de frågorna, säger Thomas Tydén. Från forskarsamhället finns inte så många drivkrafter för att arbeta med samverkansfrågor, men samverkan är något som varenda enskild forskare måste lära sig. De som betalar för forskningen kan kräva att forskarna samtalar med de utanför akademierna som kan vara intresserade av forskningen.

Tydén är verksam i Dalarnas forskningsråd och kommer på Örebro universitet att arbeta hos Novemus som är en forskningsorganisation för forskning och utbildning om offentlig verksamhet. Novemus har under många år bedrivit forskning i nära samspel med praktiker och får nu ytterligare stöd med utveckling av nya teorier och metoder i detta arbete genom Tydéns professur. Professuren är också ett uttryck för ett vidgat samarbete mellan Örebro universitet och Dalarnas forskningsråd.

Fotografi på Thomas Tydén finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html

För mer information, kontakta Thomas Tydén på telefon 023-70 91 76, eller Anders Bro, föreståndare för Novemus på telefon 019-30 30 97.