Utbildningen, som ger 45 högskolepoäng, omfattar tre år och betonar ämnen som metodik, ledarskap och underhållsekonomi. Underhåll för bättre ekonomi startar i augusti 2002 och skall genomgås parallellt med heltidsarbete. Målgruppen är personer verksamma som arbetsledare, ingenjörer eller tekniker inom det underhållstekniska området.

– Det finns ett uttalat behov av vidareutbildning på högskolenivå inom branschen. Den här utbildningen ger deltagarna fördjupade kunskaper och träning i problemlösning vad gäller underhållstekniska frågor, säger Hans-Börje Oskarson, vice-rektor och prefekt för Industrihögskolan. På så sätt är den förberedande för ett vidgat ansvar inom underhållsområdet.

Den 15 januari sker en kick-off för satsningen på Chalmers Lindholmen i Göteborg. Vid tillfället kommer flertalet namnkunniga personer inom branschen att närvara, bl a Magnus Johansson, vd för SKF Sverige AB. Representanter från industrin leder en dialog med de övriga närvarande om vikten av en underhållsteknisk vidareutbildning. Dessutom kommer utbildningsprogrammet att presenteras mer utförligt. Ett konsortieavtal skall också undertecknas av SCEMMs styrelseordförande Henning Wittmeyer och av Chalmers Lindholmens rektor Bernt Rönnäng.

För kompletterande information, kontakta
Hans-Börje Oskarson, vice-rektor och prefekt, Industrihögskolan, telefon 031-772 5027
eller
Maria Winther Ilerud, marknadsansvarig, Industrihögskolan, telefon 031-772 2725, 070-546 2725

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512