Hur undviks arbetsmarknadsdiskriminering?

Tid: Onsdag 17 oktober klockan 10.00 -16.30

Plats: Södertörns högskola Sal A124 i Primus, Alfred Nobels allé 11.
(Pendeltåg till Flemingsberg)

– Vi kommer att vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Ja, snarast
”högvilt”. Vi har redan fått jobb – innan vi avslutat vår utbildning.
Catarina Nordensson berättar tillsammans med Amile Chilab, utexaminerad lärarstudent, om ett lyckat projekt på Malmö lärarhögskola där utländska
akademiker utbildas till grundskole- och gymnasielärare.

Magnus Green, Göteborgs universitet tar upp vilka framgångsfaktorer som
förklarar hur diskriminering undviks. Han skriver på en avhandling som behandlar dessa frågor.

Mohammad Fazlhashemi, delar med sig av sina erfarenheter från Umeå
universitetet som uppmärksammade den etniska sammansättningen bland de anställda när man utarbetade en mångfaldsplan. Han kommer bland annat att berätta om vilka åtgärder som togs med i planen.

Klockan 16.00 sammanfattas och avrundas konferensen

För ytterligare information:
Elin Good: elin.good@sh.se eller 08-58 88 842
Crister Skoglund: crister.skoglund@sh.se eller 08-58 58 8117

Presskontakt:

Kommunikationsavdelningen

Telefon:

08-608 40 00

Mobil:

072-454- 55 14