FrÀmst kommer han att diskutera vilken roll Tanzanias nordiska partners kan spela för utvecklingen av jordbrukets tekniska kapacitet. 
Nordiska Afrikainstitutet driver flera forskningsprojekt som rör jordbruket i Tanzania.

Professor Kjell Havnevik, som leder forskningsklustret Agrarian Change, studerar följderna av den ökade utlÀndska kontrollen av mark för produktion av energi och mat för export.

Forskaren Terje Oestigaard undersöker samhÀllskonsekvenserna av bland annat nya jordbruksstrategier och det vÀxande behovet av vattenresurser.

Efter besöket pÄ Nordiska Afrikainstitutet kommer vicepresidenten att trÀffa en grupp tanzanier bosatta i Sverige vid ett möte pÄ hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23.

Dr Mohamed Gharib Bilal har en akademisk bakgrund inom fysik och matematik och doktorerade 1976 i bÄda Àmnena vid University of California. Han var dekanus för den naturvetenskapliga fakulteten vid University of Dar es Salaam mellan 1988 och 1990. Dr Mohamed Gharib Bilal Àr sedan 2010 Tanzanias vicepresident.

Tid: 14.00 Plats: Nordiska Afrikainstitutet, Kungsgatan 38, Uppsala

Nordiska Afrikainstitutet Àr ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska lÀnderna. Institutets verksamhet Àr förlagd till Uppsala och förser de nordiska lÀnderna med aktuell, kritisk och alternativ forskning och analys om Afrika och mot samarbete mellan afrikanska och nordiska forskare. Som ett nav och en mötesplats i Norden för ett vÀxande fÀlt av forskning och analys strÀvar institutet efter att göra kunskap om Afrika tillgÀnglig för forskare, beslutsfattare, medier, studerande och allmÀnhet. Institutet finansieras gemensamt av de nordiska lÀnderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).

För mer information om Dr Mohamed Gharib Bilals besök kontakta pressansvarig Mattias Sköld, 018-56 22 47, mattias.skold@nai.uu.se.