PRESSMEDDELANDE

122 brev, en dagbok och några manuskript ur Evert Taubes arkiv är digitalt fotograferade och tillgängliga via databasen.
Förnärvarande är, förutom Evert Taubes arkiv, ytterligare två arkiv inlagda i databasen.

Handskriftsdatabasen nås på:
http://www.ub.gu.se/handskriftsdatabasen/

Läs mer om Evert Taubes arkiv och projektet på:
http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/taube/

För mer information kontakta Pia de Graaf, handskriftsavdelningen, Göteborgs universitetsbibliotek, tel.nr 031-773 51 71

Pressekreterare
Åke Pettersson
Informationsavdelningen
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
tel 031-773 44 53
fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se
internet: www.gu.se