Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) tilldelas ackrediteringen ”Engaged University” av den internationella organisationen ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities). I tre av kriterierna får JTH betyget ”Excellent”.

ACEEU skriver i sin slutrapport att Tekniska Högskolan (JTH) presterade enastående bra resultat i sin utvärdering och därför villkorslöst tilldelas ACEEU:s ackreditering för Engaged University. Beskedet tas emot med stor glädje.

– Jätteroligt, vi är otroligt stolta över den här ackrediteringen. Det är en internationell kvalitetsstämpel som befäster att vi gör rätt saker på ett bra sätt när det gäller att förbereda studenterna för yrkeslivet genom att varva teori och praktik. Engaged University innebär att man engagerar sig och vill bidra till samhällsnytta. Ackrediteringen kommer säkerligen att öppna nya dörrar för oss och visar att forskningen som vi bedriver tillsammans med företag gör skillnad, säger Ingrid Wadskog, vd för JTH.

ACEEU är ett globalt kvalitetssäkringsorgan med säte i Tyskland, som specialiserat sig på att erkänna och främja entreprenörskap och engagemang i högre utbildning för att lärosäten ska ha en större påverkan inom sociala, ekonomiska och kulturella områden. ACEEU har gjort en extern granskning av JTH:s nära samarbete med industrin och tilldelar skolan betyget ”Excellent” i kriterierna: Ledarskap, kultur och utbildning.

Linda Bergqvist, samverkanschef på JTH, berättar att man i och med ackrediteringen blir en del av ett nätverk av lärosäten med liknande ambitioner, som söker samarbeten och vill vara relevanta för näringslivet och det omgivande samhället.

– Det är ingen slump att vi samverkar med cirka 600 företag under ett år. Det är genom samverkan vi säkerställer relevansen i den utbildning och forskning vi bedriver och levererar till samhället. Det har vi alltid gjort och nu har vi fått ett officiellt kvitto på det, att vi är bra på samverkan, säger Linda Bergqvist.

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Presstjänst
Telefon:
073- 910 17 53
Epost:
press@ju.se
Presskontakt:
Sophie Liljefall
Telefon:
+46 36-10 1816
Epost:
sophie.liljefall@ju.se
Presskontakt:
Sofia Stenberg
Telefon:
036-101566
Epost:
sofia.stenberg@ju.se