Det är LTH:s s k Gemstoneprojekt (gemstone = ädelsten) som därmed går in på andra året. Projektet syftar till att locka speciellt duktiga och motiverade elever från hela landet till LTH genom att tidigt erbjuda kontakt med avancerad forskning. Även på LTH ska duktiga studenter så småningom erbjudas ett speciellt program.
Projektet omfattar, förutom forskarveckan i Lund, en chans till deltagande i ett forskningsprojekt under t ex vinterlovet och del-tagande på distans i kurser vid LTH redan under gymnasietiden. Ett antal gymnasister har redan avslutat sådana studier.
Projektledare är professor Sven Åberg, matematisk fysik:
– 15 elever testade i fjor att läsa högskolekurser i t ex matematik och datalogi. Responsen på forskarveckan har bara varit positiv från både elever och lärare.
För att få komma med måste eleverna ha en rekommendation av en av sina lärare och mycket bra betyg samt ha skrivit en egen motivering till varför de vill vara med.
Från måndag morgon (28 oktober) till fredag eftermiddag (1 november) får ungdomarna bekanta sig med forskare och forskningsområden vid högskolan. Mikro-biologi, informationsteori och nanoteknik är årets huvudämnen. Man får också lite kontakt med Lunds studentliv och en utfärd till Tekniska museet i Malmö med initiativtagaren till den där pågående nanoutställningen, professor Lars Samuelson, som guide.
– Eleverna delas in i grupper så att alla intresseriktningar är företrädda och så diskuterar de gruppvis de föreläsningar de nyss lyssnat på med möjlighet att ställa frågor till föreläsarna, en pedagogisk modell som kanske vore intressant att prova på högskolan också, säger Sven Åberg.
LTH bjuder de duktiga gymnasisterna på resa och uppehälle. De bor tillsammans på vandrarhemmet Tåget vid Lunds station och äter på LTH respektive Kulturen.

För journalister som är intresserade av att kontaka någon ”lokal” deltagare i Gemstoneprojektet: kontakta Mats Nygren, 046-222 70 86, Mats.Nygren@kansli.lth.se
För frågor om veckoprogrammet i Lund kontakta Sven Åberg, tel: 046-222 96 33, Sven.Aberg@matfys.lth.se