Utvecklingen inom telemedicin har hittills mycket handlat om teknik och användarens perspektiv och krav, dvs. hur bild- och telekommunikation kan fungera mellan specialisten och sjukvårdens mindre specialiserade enheter.
– Nu har vi kommit så långt i utvecklingen att vi kan sätta
patienten i centrum. Därför är temat för årets konferens ”Creating value for the patient”, framhöll Steinar Pedersen, ordförande i International Society for Telemedicine.
– Telemedicin kan ge både ökad kvalitet och större tillgänglighet, sade socialminister Lars Engqvist, som inledningstalade om telemedicinens betydelse för det svenska sjukvårdssystemet. Vi kommer att kunna ge mer
avancerad vård inom primärvården samtidigt som telemedicinen kan ge nya möjligheter att identifiera de patienter som verkligen behöver specialistvård.
Svensk sjukvårdspolitik syftar till att patienten ska kunna få så god vård som möjligt i sin trygga och invanda miljö, betonade Lars Engqvist. Genom telemedicinen kan husläkaren få tillgång till specialistbedömningar och patienten få avancerad vård i hemmet. På så sätt bidrar telemedicinen till en kontinuitet i växelspelet mellan primärvård
och specialistvård.Genom att telemedicin kommer att göra det både intressantare och lättare att arbeta inom primärvården, kommer telemedicin också att underlätta personalrekryteringen, sade Lars Engqvist – men ytterst är det patienten som tjänar mest på telemedicin.

Telemedicin som ett verktyg för en global utjämning av sjukvårdsresurserna var temat för ett inledningsanförande av Salah Mandil, ansvarig för hälsoinformation inom Världshälsoorganisationen, WHO.

Konferensen i Uppsala samlar en rad av världens ledande specialister på telemedicin. Förutom ett antal plenarföreläsningar kommer konferensen att under de fyra dagarna omfatta symposier, seminarier och postersessioner.
Konferensprogrammet i sin helhet kan hämtas på adress
www.telemedicine2001.com

Huvudarrangör för den konferensen är Centrum för telemedicin vid Uppsala universitet i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Konferensen äger rum i Universitetshuset.
Kontaktperson är Tia Eriksson 0730-23 84 32

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96