Tularemi förekommer naturligt i Sverige och kan då enkelt botas med antibiotika. Odling av bakterien medför dock en påtaglig risk för laboratoriesmitta. Följaktligen undviks ofta odling och utvecklingen av diagnostiska metoder har därför varit eftersatt.

I avhandlingen beskrivs ny DNA-baserad metodik för snabb och säker diagnostik av tularemi som är till god klinisk nytta vid akuta fall av tularemi. DNA-baserade tester som identifierar särskilt aggressiva stammar av bakterien redovisas också. Vidare beskrivs utvecklingen av DNA-baserad metodik som kan användas för att spåra enskilda stammar av bakterien. Det senare är ett lovande verktyg för epidemiologiska och ekologiska undersökningar av tularemi.

Det är sedan tidigare väl känt att tularemi är en sjukdom som naturligt kan spridas via blodsugande insekter t ex myggor. Det är däremot till största delen okänt hur bakterien infekterar de blodsugande insekterna och vad som avgör att det endast vissa år och i begränsade geografiska områden inträffar utbrott av sjukdomen. Testerna som beskrivs i avhandlingen kommer i framtiden att kunna användas för att klargöra den naturliga spridningen av tularemi och har även ett intresse i sammanhang där bioterrorism misstänks.

Anders Johansson är infektionsläkare och uppvuxen i Luleå. Avhandlingens huvudämne är infektionssjukdomar och arbetet har utförts i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut i Umeå.

Torsdagen den 12 december försvarar Anders Johansson, institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln DNA-based tools for identification, classification, and epidemiological investigations of Francisella tularensis. Svensk titel: DNA-baserade verktyg för identifiering, klassificering och epidemiologiska undersökningar av Francisella tularensis.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i sal E04, byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är docent Kristian Riesbeck, Medicinsk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

E-post: anders.johansson@infdis.umu.se
Tel: 090 – 785 23 08
Fax: 090-13 30 06