Kan datorn och internet stärka demokratin? Är den nya tekniken en teknik för medborgaren? Och om den är det: är den det i lika hög utsträckning bland olika grupper av användare? Det här är några av de frågor som Tobias Olssons behandlar i sin avhandling och, som bygger på en intervjustudie i femton svenska arbetarhushåll.

Det finns två kontrasterande bilder. Å ena sidan bilden av datorn och internet som en teknik för medborgaren och för demokratin, som den framträder i den allmänna debatten och till och från i den samhällsvetenskapliga forskningen. Å andra sidan den bild av tekniken som växer fram ur Tobias Olssons studie, som tvärtemot den förra, innebär att datorn och internet har lite, eller inget med användarnas roll och identitet som medborgare att göra.

Bland annat visar sig den nya informations- och kommunikationstekniken vara en marginell företeelse: den används knappt i de studerade hushållen. Den nya tekniken inordnas inte heller i vardagslivets rutiner, till skillnad från traditionella medier som TV, radio, och tidningar.

Till yttermera skillnad från de traditionella medierna uppfattar man inte att datorn och internet bidrar till utblickar mot samtiden och tankar om samhället, något som man i stället upplever att teven gör. Och när datorn och internet väl används handlar det oftast om informationssökning som bara med stor svårighet kan påstås rymma medborgerliga dimensioner.

Tobias Olsson disputerade på avhandlingen ”Mycket väsen om ingenting: hur datorn och internet undgår att formas till medborgarens tekniker” fredagen den 8 november.

Tobias Olsson kan nås på telefon 018-471 63 41 eller via e-post tobias.olsson@dis.uu.se