Onsdagen den 30 januari samlas över 200 företrädare för universitet och högskolor, studenter, kommuner och landsting, statliga myndigheter, näringslivet, fackliga organisationer med flera till ett seminarium i Umeå om hur högskolan ska öppnas för fler studerandegrupper.
Seminariet arrangeras av Utbildningsdepartementet i samarbete med Umeå universitet. Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros är värd för seminariet.

Syftet med seminariet i Umeå är bland annat att deltagarna ska utbyta och utveckla idéer om hur arbetet med Den öppna högskolan ska drivas vidare lokalt och regionalt. En fråga som kommer att diskuteras är hur alla som på olika sätt arbetar med utbildning nationellt, regionalt och lokalt kan verka för att realisera målen om den öppna högskolan.

Umeå universitet är ett av fyra lärosäten som tillsammans med utbildningsdepartementet står som värd för seminarier om Den öppna högskolan. Seminarier kommer också att hållas i Västerås, Göteborg och Malmö.

– Vi tycker att det är mycket roligt att vi får vara medarrangör. Utbildningsdepartementet har lagt seminarierna till orter som de tycker är framåt inom området aktiv studentrekrytering, säger Lars Lustig, chef för Studentcentrum, Umeå universitet.

Östros börjar med att besöka lärarutbildningarna vid Umeå universitet.
Daniel Kallós, professor och dekanus för fakulteten för lärarutbildning, är tillsammans med rektor Inge-Bert Täljedal värd för en lunch. Under lunchen kommer de tillsammans med studenter och forskare att berätta om lärarutbildningen vid Umeå universitet. Det kommer bland annat handla om genomförandet av den nya lärarutbildningen, utvecklingen av forskning och forskarutbildning samt en presentation av Nationellt centrum inom området Värdegrund – Livsvetenskap. Media är välkomna att närvara.

Program:

10.45 Besöker Östros lärarutbildningarna vid Umeå universitet.
Plats: Lärarutbildningshuset, plan 3, utbildningsmatsalen, Umeå universitet.

13.00 Inleder Östros seminariet om den öppna högskolan.
Plats: Aula Nordica, Umeå universitet.

14.50 (ca) Pressträff med Östros ( paus i seminariet).

17.00 Seminariet avslutas.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23