En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap som läsförståelse.

Avkodning, ordkunskap och läsförståelse är tre centrala begrepp för att kunna läsa och skriva. Avkodning handlar om att kunna läsa enskilda ord medan ordkunskap handlar om att förstå vad orden betyder, till exempel genom att kunna synonymer. Dessa båda begrepp ligger sedan till grund för läsförståelse – att förstå vad man läser, helt enkelt.

Forskarna Linda Fälth, Heidi Selenius och Helén Egerhag vid Linnéuniversitetet har i en ny studie undersökt avkodningsförmåga, ordförståelse och läsförståelse hos elever på lågstadiet. De tittade på totalt 46 000 elever, såväl de som läste enligt läroplanen för svenska som de som läste enligt läroplanen för svenska som andraspråk.

– Ett viktigt resultat av vår forskning är att de elever som läser svenska som andraspråk som grupp betraktat verkligen är i behov av extra insatser i sin läsutveckling, säger Linda Fälth, docent vid institutionen för pedagogik och lärande.

Vad gäller läsförståelse kunde forskarna se att behoven ökade med ökad ålder. I årskurs 1 låg ungefär två av tio barn under genomsnittet, men i årskurs 2 och 3 ungefär fyra av tio.

  • Läs hela forskningsnyheten om studien på Lnu.se

Mer om studien

Kontakt

Linda Fälth, docent, 0470-70 89 77, linda.falth@lnu.se
Helén Egerhag, doktorand, 0470-70 84 37, helen.egerhag@lnu.se

Ulrika Bergström, pressansvarig, 070-259 36 29, ulrika.bergstrom@lnu.se