Detta nätverk bildades år 1912 på initiativ av stockholmskonstnärerna Harriet Sundström och Artur Sahlén. Fram till år 1947, då nätverket uppgick i Grafiska Sällskapet, kom föreningen att omfatta totalt 27 medlemmar från olika delar av landet. Relativt många var kvinnor, och flera av dem, t.ex. Elsa Björkman-Goldschmidt och Ragnhild Nordensten, hörde även ihop med den informella gruppering som brukar kallas Klaraparnassen. Bland de tidiga medlemmarna återfanns även Elsa Nordström (dotter till Karl och Tekla Nordström), göteborgskonstnärinnan Siri Magnus-Lagercrantz och värmlänningen Sigge Bergström. Med tiden tillkom bland annat skåningarna Gerda Nordling, Hugo Gehlin och Pär Siegård, samt dalkarlen Jerk Werkmäster.

Föreningen Original-Träsnitt utgjorde en del av den europeiska originalgrafik-rörelsen. Man lanserade sina bilder som konst med hänvisning till att man gjorde originalgrafik, inte reproduktioner av andras bilder. Tidigare hade träsnitt i stor utsträckning använts som reproduktionsteknik för illustrationer i tidningar och tidskrifter, men den funktionen hade nu tagits över av fotografiska metoder.

Detta var utgångspunkt för Föreningen Original-Träsnitts lansering av träsnittet på det svenska konstfältet. Hur man gick tillväga, och huruvida man lyckades, framgår av avhandlingen, som även ger en karaktärisering av det svenska konstfältet under ett tidigt modernistiskt skede.

1910-talet var ett årtionde då flera olika modernistiska konstriktningar lanserades i Sverige. Att även det svenska träsnittet var ett medium för utövande av tidiga modernistiska formspråk har knappast uppmärksammats tidigare. Ofta har konsthistorieskrivningen koncentrerat sig på måleriets roll inom modernismen, och när det gäller bilden av den svenska konstgrafiken under 1900-talet har den ofta präglats av etsning och litografi. I avhandlingen visas hur Föreningen Original-Träsnitts medlemmar utformade sina bilder, och i vilka sammanhang de förekom. Den ger också en inblick i hur det kunde vara att arbeta och uppträda som konstnär vid den här tiden, särskilt som kvinna.

Avhandlingens titel: Föreningen Original-Träsnitt. Grafik och grafiker på ett tidigt modernistiskt konstfält.
Disputationen äger rum fredagen den 7 maj 2004 kl. 13.15
Opponent: Dr. phil. Cecilia Lengefeld
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Närmare upplysningar kan fås av Margareta Wallin Wictorin, tel. 0565-310 30 (hem) eller mobil 073-930 79 48,
e-post margareta.wallin.wictorin@arthist.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se