Atopisk dermatit Àr en allergisk hudsjukdom som förekommer hos bÄde hund och mÀnniska. Det vanligaste symptomet hos bÄda arter Àr klÄda. Svenska hundar med sjukdomen reagerar oftast mot husdammkvalster, men Àven pollenallergi Àr vanlig. Under de sista tio Ären har andelen atopiska barn ökat dramatiskt i mÄnga i-lÀnder. Vi har hittills kÀnt till mindre om förekomsten hos hund.

VeterinÀr Ane NÞdtvedts doktorsavhandling vid SLU baseras pÄ data frÄn nÀstan 400 000 hundar i försÀkringsbolaget Agrias databas, och pÄ material frÄn tolv veterinÀrkliniker i olika delar av Sverige.

Det visade sig att andelen hundar som fick atopisk dermatit varierade kraftigt mellan olika hundraser. Bullterrier hade högst andel drabbade i förhÄllande till antalet försÀkrade hundar, följd av welsh terrier, boxer och west highland white terrier. Dessa skillnader i atopiförekomst mellan olika hundraser visar pÄ arvets betydelse för utvecklingen av atopi hos hund likavÀl som hos mÀnniska.

Sjukdomen upptrÀdde oftast hos unga individer; tikar och hanhundar drabbades i lika stor utstrÀckning. En detaljerad geografisk analys visade att hundar i storstÀder eller tÀtbebyggda omrÄden löpte större risk att fÄ sjukdomen, nÄgot man ocksÄ har sett hos mÀnniska.

Atopiska hundar av raserna bullterrier, boxer och west highland white terrier jÀmfördes med friska individer frÄn samma raser för att undersöka om det finns faktorer som skiljer dem Ät. Syftet var att finna sÀtt att förebygga sjukdomen.

Det visade sig att valpar efter en tik som till viss del utfodrats med hemlagat/icke-kommersiellt foder under diperioden fick atopisk dermatit i mindre utstrĂ€ckning Ă€n andra. Detta kan ses som ett stöd för den ”hygienteori” som tidigare framförts kring vĂ€rdet för barn av att tidigt etablera en ”hĂ€lsosam bakterieflora”.

Mer forskning behövs innan vi kan ge specifika rÄd om dieten till tikar för att förebygga allergi hos hund. Denna studie ger dock en indikation om att förutom en genetisk disposition kan kosten ha betydelse för utvecklingen av atopisk dermatit.

____________

VeterinĂ€r Ane NĂždtvedt, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Epidemiology of Canine Atopic Dermatitis”. Disputationen avser veterinĂ€rmedicine doktorsexamen.

Ane NÞdtvedt Àr uppvuxen pÄ Stabekk utanför Oslo och bor nu i Sollentuna.

Plats: Ettans förelÀsningssal, SLU, Ultuna, Uppsala
Tid: Fredag den 11 maj 2007, kl. 09.15.
Opponent: Dr Dominic Mellor, Glasgow University, UK
______________

Mer information:
Ane NĂždtvedt, 073-069 28 30, mailto:Ane.Nodtvedt@kv.slu.se
Abstract och avhandlingen i sin helhet: http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001440/

Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU: http://www.kv.slu.se/
_______________

Pressbilder:
(fÄr publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges)

Ane NĂždtvedt och en hund av rasen bullterrier, som ofta drabbas av atopisk dermatit. Foto: Ingrid B. Ljungvall
http://www2.slu.se/aktuellt/2007/pressbilder/AneNodtvedt/AneNodtvedt.jpg

Presskontakt:

Magnus Nelin

Telefon:

018-67 26 08

Mobil:

073-807 88 90