Resultatet av studien från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att dagens behandlingsregim med tillväxthormon leder till normal benmineralisering när behandlingen avslutats. Den procentuella fettmängden i
kroppen minskar och muskelmassan ökar. Dessutom påvisas ett samband mellan tillväxthormon och det nyligen upptäckta hormonet leptin som är involverat i att reglera aptit och kroppsvikt.

1986 utvecklades tekniken att framställa biosyntetiskt humant tillväxthormon. Behandling med tillväxthormon fokuserades från början på att hjälpa barn och ungdomar med tillväxthormonbrist att uppnå optimal slutlängd, vilket man idag har god kunskap om. Numera behandlas även vuxna
med tillväxthormonbrist. Studier på vuxna har visat att brist på tillväxthormon leder till ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar, ökad benskörhet och en försämrad livskvalitet.

Hos barn och ungdomar har man först på senare år börjat intressera sig för hur behandling med tillväxthormon påverkar uppbyggnad av skelett, muskler och fett. Förutom god längdtillväxt är det av stor vikt att följa
förändringar av kroppsfett/muskulatur och benmineralisering hos barn och ungdomar med tillväxthormonbrist.

Leg läkare Hans Fors, tel 0520-47 26 46, fax 0520-91 200, e-post hans.fors@vgregion.se (Barn- och ungdomskliniken NÄL, Trollhättan)

Handledare: Docent Ragnar Bjarnason tel 031-343 67 62, e-post ragnar.bjarnason@vgregion.se
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, avdelningen för pediatrik, Göteborg Pediatric Growth Research Center samt Institutionen för klinisk näringslära.
Avhandlingens titel “Body composition and bone density in children and adolescents: Relation to growth hormone”
Avhandlingen försvaras fredagen den 3 maj 2002, kl 09.00, Föreläsningssal 1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57