Stockholms universitet har utsett 2023 Ă„rs hedersdoktorer, som pĂ„ ett utmĂ€rkande sĂ€tt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Årets tio hedersdoktorer Ă€r: Jim Albrecht, Ian Brooks, Richard Dyer, Jan Ellenberg, Janet Gornick, Birke HĂ€cker, Susanne Ljung, Peter Sarnak, Janet M. Thornton och Susan Vroman.

Humaniora
Richard Dyer Ă€r professor emeritus i filmvetenskap vid King’s College, London. Han Ă€r sedan 1970-talet en av de internationellt mest betydande filmforskarna och en pionjĂ€r inom representationsforskning med fokus pĂ„ sexualitet, etnicitet, genus och ras inom bĂ„de television och film. Han Ă€r Ă€ven tongivande inom forskningsfĂ€lten filmhistoria, film- och televisionsgenrer, filmstjĂ€rnor, italiensk film, filmmusik och Hollywood-film. Sedan tidigt 1990-tal har Dyer bidragit med sin stora kunskap till olika undervisnings- och forskningsmiljöer vid Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta: Louise Wallenberg, professor vid Institutionen för mediestudier. Tel: 08-16 11 56, e-post: louise.wallenberg@ims.su.se

Susanne Ljung Ă€r journalist och har skrivit om musik, resor, film och inte minst om mode. Under Ă„ren 1997–2001 var hon chefredaktör för livsstilsmagasinet Damernas vĂ€rld och sedan 2016 Ă€r hon modekrönikör i Dagens Nyheter. Sedan 2007 Ă€r hon programledare för radioprogrammet Stil i Sveriges Radio i vilket hon avhandlar och undersöker modets mĂ„nga uttryck och företeelser. Genom en aldrig sinande och smittande nyfikenhet bidrar Susanne Ljung hĂ€r till att vĂ€cka ett intresse för modets mĂ„nga betydelser bortom dess yta och kommers, vid mĂ„nga tillfĂ€llen i samtal med medarbetare frĂ„n Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta: Anja Hirdman, professor vid Institutionen för mediestudier. Tel: 08-16 31 94, e-post: anja.hirdman@ims.su.se

Juridik
Birke HÀcker Àr professor i juridik vid UniversitÀt Bonn, Tyskland, dÀr hon Àven Àr Schlegel-professor samt förestÄndare för Institutet för internationell privatrÀtt och komparativ rÀtt. Efter sin examen i juridik vid University of Oxford erhöll hon ett av tvÄ Ärliga Examination Fellowships vid All Souls College. Dessa ger finansiering för sju Ärs akademisk forskning och Àr kanske de mest ÄtrÄvÀrda forskarpositioner som Oxford erbjuder. Birke HÀcker var fram till 2022 förestÄndare för Institute of European and Comparative Law vid Oxford och har spelat en avgörande roll för samarbetet mellan de juridiska fakulteterna i Oxford och Stockholm.

För ytterligare information kontakta: Laura Carlson, professor vid Juridiska institutionen. Tel: 08-16 25 49, e-post: laura.carlson@juridicum.su.se

SamhÀllsvetenskap
Jim Albrecht Àr professor i nationalekonomi vid Georgetown University, USA. Hans forskning omfattar bÄde teoretiska och empiriska studier av arbetsmarknaden med utgÄngspunkt i sökteori, som beskriver arbetslösas sökaktivitet och företagens rekryteringsbeteende. Han har en lÄng publikationslista som strÀcker sig flera decennier tillbaka. Han har ocksÄ forskat kring frÄgor som handlar om den svenska arbetsmarknaden, i synnerhet frÄgor om könsskillnader pÄ arbetsmarknaden och hur sÄdana skillnader samspelar med utformningen av förÀldraförsÀkringen. Genom forskningssamarbeten och ofta Äterkommande och varaktiga besök har Jim Albrecht bidragit till att pÄtagligt stÀrka forskningsmiljön vid Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta: Peter Skogman Thoursie, professor vid Nationalekonomiska institutionen. Tel: 08-16 30 48, e-post: peter.skogman-thoursie@su.se

Janet Gornick Àr professor i statskunskap och sociologi vid City University of New York, USA. Hennes forskning rör social ojÀmlikhet mellan lÀnder och speciellt samband mellan socialpolitik, könsskillnader pÄ arbetsmarknaden och inkomstskillnader. Hon har varit en nyckelperson inom LIS, tidigare kallad Luxembourg Income Study, en databas bestÄende av harmoniserade inkomst- och förmögenhetsdata frÄn cirka 50 lÀnder, varav Sverige Àr ett. Databasen Àr tillgÀnglig för forskare frÄn medlemslÀnder.

För ytterligare information kontakta: Markus JÀntti, professor vid Institutet för social forskning. Tel: 08-16 26 45, e-post: markus.jantti@sofi.su.se

Susan Vroman Àr professor i nationalekonomi vid Georgetown University, USA. En stor del av hennes forskning handlar om arbetslöshet och sökteori, som beskriver arbetslösas sökaktivitet och företagens rekryteringsbeteende. Susan Vroman har en gedigen publikationslista som strÀcker sig flera decennier tillbaka. Hennes forskning har Àven varit inriktad mot den svenska arbetsmarknaden, och sÀrskilt med fokus pÄ könsskillnader pÄ arbetsmarknaden och hur utformningen av förÀldraförsÀkringen samspelar med dessa skillnader. Genom forskningssamarbeten och ofta Äterkommande och varaktiga besök i Stockholm har Susan Vroman bidragit till att pÄtagligt stÀrka forskningsmiljön vid Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta: Peter Skogman Thoursie, professor vid Nationalekonomiska institutionen. Tel: 08-16 30 48, e-post: peter.skogman-thoursie@su.se

Naturvetenskap
Ian Brooks, professor vid University of Leeds, Storbritannien, Àr en ledande expert pÄ utbytet av energi, gaser och partiklar mellan hav och atmosfÀr. Han arbetar frÀmst med observationer i fÀlt, till exempel över öppet hav vid hög vind eller havsisen i Arktis, men Àven med utvÀrdering och utveckling av numeriska modeller för klimat och vÀder. Ian Brooks har deltagit i flera Arktisexpeditioner med den svenska forskningsisbrytaren Oden och Àr en mycket uppskattad medarbetare för mÄnga forskare vid Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta: Michael Tjernström, professor vid Meteorologiska institutionen. Tel: 08-16 31 10, e-post: michaelt@misu.su.se

Jan Ellenberg Àr chef för enheten för cellbiologi och biofysik och koordinator för mikroskopicentrumet vid European Molecular Biology Laboratory i Heidelberg, Tyskland. Han Àr en vÀrldsberömd molekylÀr cellbiolog vars forskning har avslöjat nÄgra av de grundlÀggande processerna som styr celldelning och kÀrnorganisation. Hans genombrott inkluderar ocksÄ betydelsefulla tekniska innovationer inom avancerad bildbehandling. Jan Ellenberg har haft en ledande roll i etableringen av mikroskopifaciliteter i Europa och han har varit en inspirationskÀlla för uppbyggnaden av Stockholms universitets facilitet för intravital mikroskopi. Han har Àven fungerat som en mycket viktig rÄdgivare för utvecklingen av SciLifeLabs infrastrukturer.

För ytterligare information kontakta: Edouard Pesquet, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. E-post: edouard.pesquet@su.se

Peter Sarnak Àr Gopal Prasad-professor vid Institute for Advanced Study samt Eugene Higgins professor i matematik vid Princeton University, USA. Hans arbete inom talteori och matematisk analys Àr kÀnt för sitt stora djup och sin enorma bredd, med en vision som har format hela forskningslinjer, inklusive tillÀmpningar som expandergrafer och kvantdatorer. Han har under mÄnga Är varit redaktör för framstÄende tidskrifter, sÀrskilt Annals of Mathematics. Bland hans utmÀrkelser finns Wolfpriset i matematik (2014) och Sylvestermedaljen (2019). Han Àr medlem av Royal Society (Storbritannien) och medlem av National Academy of Sciences (USA), och han har ocksÄ arbetat för att utveckla de matematiska vetenskaperna i sitt hemland Sydafrika.

För ytterligare information kontakta: Pavel Kurasov, professor vid Matematiska institutionen. Tel: 08-16 45 44, e-post: kurasov@math.su.se

Janet M. Thornton, professor vid European Bioinformatics Institute, Storbritannien, har bidragit avsevÀrt till strukturell bioinformatik genom att öka vÄr grundlÀggande förstÄelse av proteiners struktur. Hon har kombinerat analysen av strukturella egenskaper med utvecklingen av prediktionsmetoder för proteinegenskaper pÄ ett unikt sÀtt. Hennes verktyg anvÀnds av mÄnga för att klassificera, analysera och validera proteinstrukturer. Hon var chef för European Bioinformatics Institute i 14 Är och initierade den europeiska infrastrukturen ELIXIR.

För ytterligare information kontakta: Arne Elofsson, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik. Tel: 08-16 10 19, 070-695 10 45, e-post: arne.elofsson@dbb.su.se

Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus den 29 september 2023
De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid fredagen den 29 september kl 17.00. För frÄgor om högtiden kontakta Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimÀstare vid Stockholms universitet, mobil: 070-444 57 67, tel: 08-16 47 16, e-post: doktorspromotion@su.se.

Ett hedersdoktorat Àr ett uttryck för universitetets uppskattning av framstÄende insatser inom nÄgot av universitetets verksamhetsomrÄden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i nÄgot avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.

Mer information om hedersdoktorer vid Stockholms universitet.

Mer information om installations- och promotionshögtiden vid Stockholms universitet.

Foto till bild pĂ„ hedersdoktorer 2023 ovan: EMBL-EBI, New York Photo, Peter Jönsson, Privat, EMBL, Privat, The City University of New York, Privat, Laurenz Bostedt, Greg Funnell

Stockholms universitet bidrar till det hÄllbara demokratiska samhÀllets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera pÄ universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

LĂ€s mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder frÄn exempelvis Mostphotos fÄr enbart anvÀndas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgÄr) och i de fall dÀr det Àr aktuellt, Mostphotos.

Presskontakt:
PresstjÀnsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se