Med hjälp av tomografi så kan bilder av norrsken från flera stationer kombineras så att man erhåller en uppskattning av hur norrskenet är fördelat i rymden. Arbetet har lett fram till nya snabbare tomografiberäkningar som även kan användas inom andra områden.
Vidare tar avhandlingen upp hur bilderna kan lagras och överföras effektivt och hur innehållet påverkas av detta.

Avsikten med norsskensforskning idag är att skaffa sig ny kunskap om de fundamentala processer som ligger bakom norrskenet. I ett större perspektiv vill man förstå energitransporten från solen till norrskenet på jorden. Denna energitransport har stor påverkan på satelliter och telekommunikation men anses även ha stor betydelse för klimatet.

Peter Rydesäter är uppvuxen i Bollnäs. Han är anställd vid Mitthögskolan i Östersund där han samarbetat med institutet för rymdfysik i Kiruna samt Umeå universitet.

Peter Rydesäter nås på:
Tel: 063-16 55 80
E-post: Peter.Rydesater@mh.se

Fredagen den 16 November försvarar Peter Rydesäter, institutionen tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet, sin licentiatavhandling med titeln: Processing of Multi-Station
Auroral Image Data. Svensk titel: Behandling av fler-station bilder av norrsken.
Seminariet äger rum kl. 10.15 i Teknik-huset, sal A201.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23