När juristgruppen Study Group on a European Civil Code träffas i Stockholm 13-15 juni är det fjärde gången gruppen sammanträder. Textförslag inom bland annat områdena köprätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, avtalsrätt, obligationsrätt kommer att bearbetas och kommenteras. De områden som inte omfattas av projektet är bland annat familjerätt och arbetsrätt.

Juristgruppens arbete har EU-kommissionens stöd och finansieras av några europeiska forskningsinstitutioner. Den leds av professor Christian von Bar, Osnabruck, Tyskland. Som värd för mötet i Stockholm står Jan Kleineman, professor i civilrätt vid Stockholm universitet. Övriga svenska deltagare i projektet är professor Torgny Håstad, tillika justitieråd, professor Bill Dufwa, Stockholms universitet, professor Christina Ramberg, Göteborgs universitet och professor Johnny Herre, Handelshögskolan i Stockholm

Mer information om detta aktuella projekt ges vid en pressträff i slutet av juristmötet. Professor Christian von Bar redovisar vad överläggningarna vid Stockholmsmötet utmynnat i och möjlighet att ställa frågor ges.

Tid: Fredag 15 juni kl. 10.00–11.00

Plats: Foajén utanför Strindbergsrummet, Berns salonger, (konferensavdelningen), Stockholm.

Kontaktperson: Professor Jan Kleineman, telefon 16 21 67. Kontakt kan även förmedlas av Anna-Greta Engwall, tfn 16 26 15.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: