Torbjörn Tännsjö har anställts som professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han har publicerat böcker och artiklar inom moralfilosofi, politisk filosofi och medicinsk etik, vilka uppmärksammats både internationellt och i vårt eget land. Han är även en välkänd och aktiv samhällsdebattör.

Han började läsa filosofi för Harald Ofstad vid Stockholms universitet på sextio-talet, blev själv professor i praktisk filosofi i Göteborg 1995 och återvänder nu till Stockholm, där han efterträder den nyligen pensionerade Lars Bergström.

Tännsjö är aktuell med två böcker på svenska, den ena är Konservatism och den andra handlar om dödandets etik, Du skall understundom dräpa!

Med den sistnämnda som utgångspunkt håller han en installationsföreläsning:

”Du skall understundom dräpa! Om dödandets etik.”

torsdag 31 januari kl. 18.00 i hörsal 4, hus B, Södra huset i Frescati.

Föreläsningen är öppen för alla

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: