Mellan 2020 och 2023 studerade Florencia Enghel, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University, argentinska kvinnors vardagliga kommunikationspraktiker för jämställdhet. Hon har nu tilldelats drygt 1,5 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för att skriva en bok om sina resultat.

Forskningsprojektet som Florencia Enghel arbetade med under tre år hette ”Micro-technopolitics of engagement: Women’s everyday communicative practices, digital citizenship and democracy in Argentina”, och finansierades genom EU-kommissionens programMarie Sklodowska-Curie Actions. Projektet pågick mellan 2020 och 2023 då Florencia tillbringade perioder i Argentina för att intervjua kvinnor.

Mot bakgrund av att argentinska kvinnor utgör nästan 52% av landets befolkning men påverkas oproportionerligt mycket av fattigdom, diskriminering och våld, undersökte Florencia om och hur de använder digital kommunikation i sin vardagliga kamp för ökad rättvisa.

Forskningsresultaten publiceras i bok

Riksbankens Jubileumsfond har tilldelat Florencia Enghel 1 513 223 kronor för att skriva en bok – Rethinking women’s everyday activism in precarious times – där hon kommer berätta om sin forskning samt resultaten från det tre år långa projektet.

– Anslaget innebär att jag kommer att ha den tid, och andra resurser, som behövs för att skriva och publicera de viktiga resultaten från mitt forskningsprojekt 2020–2023. Det är en viktig form av stöd för forskare som, liksom jag, har samlat in värdefulla och användbara data genom intensivt fältarbete, men behöver mer tid för att analysera, dokumentera och sprida dem, säger Florencia.

Anslaget från Riksbankens Jubileumsfond heter RJ Sabbatical och innebär att forskaren kan ägna sig åt att studera, resa och skriva på heltid i under en period av sex till tolv månader, i syfte att avsluta ett större projekt eller skriva färdigt ett verk. Florencia kommer arbeta med boken från februari 2024 till januari 2025.

– Jag blev naturligtvis glad när jag fick veta att jag hade fått stipendiet. Jag är också tacksam mot JU:s Grants Office, som föreslog att jag skulle ansöka eftersom det passade mig bra, säger Florencia Enghel.

Läs mer om Florencias projekt: https://www.rj.se/anslag/2023/att-forsta-kvinnors-vardagsaktivism-i-tider-av-osakerhet/

För mer information, kontakta Florencia Enghel: florencia.enghel@ju.se

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Presstjänst
Telefon:
073- 910 17 53
Epost:
press@ju.se