Alice Kempe, Jan Moström och Staffan Göthe har utsetts till 2023 års hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.

Alice Kempe, ordförande, Kempestiftelserna har utsetts till teknologie hedersdoktor för att hon ”har visat stort engagemang och har stor betydelse för universitetets nyttiggörande och samverkan med omgivande samhälle och näringsliv, inte minst inom träteknikområdet.”

– Det är för mig mycket glädjande och hedrande att bli utnämnd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Via Kempestiftelserna är det möjligt att stötta spetsforskning via utrustning och stipendier. Vid Luleå tekniska universitet finns flera unika forskningsmiljöer som är spännande, bland annat att ta vara på vår fantastiska råvara trä på bästa sätt, säger Alice Kempe.

Jan Moström, VD och koncernchef vid LKAB, tidigare gruvchef och affärsområdeschef vid Boliden, blir teknologie hedersdoktor med motiveringen att han ” har satt framsynta och viktiga mål för den gröna omställningen och initierat ett långsiktigt samarbete med Luleå tekniska universitet. Han leder förtjänstfullt vårt största gruvbolag på ett framåtsyftande och framgångsrikt sätt. Han har initierat koldioxidfri framställning av järn och arbetar med att ta återanvända tidigare ratade restprodukter för att utvinna sällsynta jordartsmetaller.”

– Jag är djupt hedrad och glad över utmärkelsen och vill dela den med alla som under åren varit delaktiga, säger Jan Moström.

Staffan Göthe, skådespelare, dramatiker och regissör blir filosofie hedersdoktor för att han “genom sina betydande insatser som skådespelare, dramatiker och regissör har bidragit till att utveckla scenkonsten i Sverige och Norrbotten”. Staffan Göthe räknas i dag som en av landets främsta och mest spelade dramatiker.

– Jag har på senare år blivit bortskämd med många fina utmärkelser men det finns nog inget som gjort mig så stolt som att bli utnämnd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Känslorna är särskilt starka på grund av min koppling till Luleå och Norrbotten där jag växte upp, säger Staffan Göthe.

Peter Englund, författare och historiker, utsågs 2022 till teknologie hedersdoktor för att han ”i sin forskargärning som historiker producerat en omfattande mängd populärhistorisk litteratur som på ett svåröverträffat sätt kombinerar historievetenskaplig stringens med ett engagerande berättande”. Peter promoveras med 2023 års hedersdoktorer då han inte hade möjlighet att medverka föregående år.

Alice Kempe, Jan Moström, Staffan Göthe samt Peter Englund promoveras vid Luleå tekniska universitets akademiska högtid i november. Fullständiga motiveringar till valet av de nya hedersdoktorerna finns nedan.

Kontakt

Alice Kempe: 070-3987201
Jan Moström: 072-7178355 (via LKAB presschef Anders Lindberg)
Staffan Göthe: staffangothe@gmail.com , 070-280 40 35
Peter Englund: peter.englund@svenskaakademien.se

För pressfrågor Linda Nilsson, kommunikatör vid Luleå tekniska universitet, 0920-49 35 02 , linda.1.nilsson@ltu.se

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se