TillvÀxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat nÄgot. VirkesförrÄdet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trÀdslaget sett till volym. Det Àr tre trender som framgÄr i den Ärliga officiella statistik som SLU Riksskogstaxeringen presenterar idag.

SLU Riksskogstaxeringen har inventerat skog och mark i hela landet sedan 1923 och firar i Ă„r hundraĂ„rsjubileum. Idag presenteras ny statistik som baseras pĂ„ den fĂ€ltinventering som utfördes under Ă„ren 2018–2022.

– TillvĂ€xttakten har efter en period av minskning sedan 2012 nu ökat nĂ„got. Samtidigt ser vi rekordnivĂ„er av sĂ„vĂ€l avverkad volym som volymen av trĂ€d som dör av andra orsaker som snö, vind och barkborreskador, sĂ€ger Per-Erik Wikberg, redovisningsansvarig pĂ„ Riksskogstaxeringen. I Ă„rets Skogsdata presenteras Ă€ven preliminĂ€r statistik som visar en fortsatt Ă„terhĂ€mtning av de enskilda trĂ€dens tillvĂ€xt sedan torrĂ„ret 2018.

Den nya statistiken visar att volymen skog, dvs. virkesförrÄdet, i Sverige har stabiliserats pÄ cirka 3,6 miljarder skogskubikmeter med en fortsatt svag Ärlig ökning.

– Det framgĂ„r ocksĂ„ att tallen nu har passerat granen som det vanligaste trĂ€dslaget sett till volym, sĂ€ger Cornelia Roberge, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU i UmeĂ„. NĂ€r det gĂ€ller antalet trĂ€d Ă€r björken fortfarande det vanligaste trĂ€dslaget.

Temaavsnitt om gammal skog

Årets statistik gör en fördjupning i gammal skog (se faktaruta) och visar att det finns 2,4 miljoner hektar i Sverige, vilket utgör tio procent av den produktiva skogsmarken. Sedan Riksskogstaxeringen startade för 100 Ă„r sedan har arealen gammal skog minskat kraftigt. En tydligt ökande trend ses dock sedan mitten av 1990-talet, samtidigt som den Ă„rliga arealen slutavverkning av gammal skog har legat mellan 20 000 och 40 000 hektar. Totalt 0,7 miljoner hektar, motsvarande 29 procent av den gamla skogen, Ă€r formellt skyddad och huvuddelen finns i de vĂ€stra delarna av Norrland.

– Den gamla skogen Ă€r barrtrĂ€dsdominerad med undantag för gammal Ă€dellövskog i söder, sĂ€ger Per Nilsson, projektledare pĂ„ Riksskogstaxeringen. Gammal skog innehĂ„ller betydligt större volymer död ved Ă€n övrig skog. Den ligger ocksĂ„ lĂ€ngre ifrĂ„n vĂ€g, Ă€r vanligare pĂ„ brant mark och i kantzoner mot myr, berg och sötvatten Ă€n övrig skog.

  Definitioner

  • Gammal skog definieras enligt uppföljningen av miljömĂ„let Levande skogar (Ă€ldre Ă€n 140 Ă„r i norra Sverige och Ă€ldre Ă€n 120 Ă„r i södra Sverige).
  • VirkesförrĂ„det Ă€r volymen av levande trĂ€d i skogskubikmeter (m3sk).
  • Årlig tillvĂ€xt avser hur mycket trĂ€den har vuxit i genomsnitt under den senaste femĂ„rsperioden.

  Illustrationer

  TillvÀxttakten i den svenska skogen har efter en period av minskning sedan 2012, nu ökat nÄgot. KÀlla: SLU Riksskogstaxeringen

  Volymen skog, d.v.s. virkesförrÄdet, har planat ut pÄ cirka 3,6 miljarder skogskubikmeter med en fortsatt svag Ärlig ökning. KÀlla: SLU Riksskogstaxeringen

  Tallen har passerat granen som det vanligaste trÀdslaget sett till volym. KÀlla: SLU Riksskogstaxeringen

  Skogsdata 2023

  Webbinarium om den nya statistiken

  Den 7 juni 10:00–11:00 anordnas ett webbinarium om den nya statistiken. DĂ€r presenteras nyheter i Ă„rets officiella statistik, Ă„rets tema Gammal skog och det ges information om var statistiken finns och hur de digitala tjĂ€nsterna fungerar. Webbinariet avslutas med en frĂ„gestund.

  SLU Riksskogstaxeringen

  SLU Riksskogstaxeringen Ă€r en Ă„rlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i UmeĂ„. Årligen inventeras cirka 11 000 provytor i fĂ€lt över hela landet.

  Insamlade uppgifter anvÀnds bland annat till att producera officiell statistik om tillstÄnd och förÀndringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data anvÀnds Àven för uppföljning och utvÀrdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

  SLU Riksskogstaxeringen Àr en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

  SLU Riksskogstaxeringens webbsida, hÀr finns en stor mÀngd statistik om Sveriges skogar

  Kontaktpersoner

  Cornelia Roberge, miljöanalysspecialist
  Institutionen för skoglig resurshushÄllning, Avdelningen för skoglig statistikproduktion, SLU

  cornelia.roberge@slu.se, 090-786 82 75

  Per-Erik Wikberg, miljöanalysspecialist
  Institutionen för skoglig resurshushÄllning, Avdelningen för skoglig statistikproduktion, SLU

  per-erik.wikberg@slu.se, 090-786 83 03

  Per Nilsson, projektledare
  Institutionen för skoglig resurshushÄllning, Avdelningen för skoglig statistikproduktion, SLU

  per.nilsson@slu.se, 090-786 84 72, 070-309 69 19

  Pressbilder

  (FÄr publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Klicka för högupplöst bild. Fotograf eller kÀlla ska anges.)

  Presskontakt:
  David Stephansson
  Telefon:
  018-67 14 92
  Epost:
  David.Stephansson@slu.se