Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender som framgår i den årliga officiella statistik som SLU Riksskogstaxeringen presenterar idag.

SLU Riksskogstaxeringen har inventerat skog och mark i hela landet sedan 1923 och firar i √•r hundra√•rsjubileum. Idag presenteras ny statistik som baseras p√• den f√§ltinventering som utf√∂rdes under √•ren 2018‚Äď2022.

‚Äď Tillv√§xttakten har efter en period av minskning sedan 2012 nu √∂kat n√•got. Samtidigt ser vi rekordniv√•er av s√•v√§l avverkad volym som volymen av tr√§d som d√∂r av andra orsaker som sn√∂, vind och barkborreskador, s√§ger Per-Erik Wikberg, redovisningsansvarig p√• Riksskogstaxeringen. I √•rets Skogsdata presenteras √§ven prelimin√§r statistik som visar en fortsatt √•terh√§mtning av de enskilda tr√§dens tillv√§xt sedan torr√•ret 2018.

Den nya statistiken visar att volymen skog, dvs. virkesförrådet, i Sverige har stabiliserats på cirka 3,6 miljarder skogskubikmeter med en fortsatt svag årlig ökning.

‚Äď Det framg√•r ocks√• att tallen nu har passerat granen som det vanligaste tr√§dslaget sett till volym, s√§ger Cornelia Roberge, programchef f√∂r Riksskogstaxeringen vid SLU i Ume√•. N√§r det g√§ller antalet tr√§d √§r bj√∂rken fortfarande det vanligaste tr√§dslaget.

Temaavsnitt om gammal skog

Årets statistik gör en fördjupning i gammal skog (se faktaruta) och visar att det finns 2,4 miljoner hektar i Sverige, vilket utgör tio procent av den produktiva skogsmarken. Sedan Riksskogstaxeringen startade för 100 år sedan har arealen gammal skog minskat kraftigt. En tydligt ökande trend ses dock sedan mitten av 1990-talet, samtidigt som den årliga arealen slutavverkning av gammal skog har legat mellan 20 000 och 40 000 hektar. Totalt 0,7 miljoner hektar, motsvarande 29 procent av den gamla skogen, är formellt skyddad och huvuddelen finns i de västra delarna av Norrland.

‚Äď Den gamla skogen √§r barrtr√§dsdominerad med undantag f√∂r gammal √§dell√∂vskog i s√∂der, s√§ger Per Nilsson, projektledare p√• Riksskogstaxeringen. Gammal skog inneh√•ller betydligt st√∂rre volymer d√∂d ved √§n √∂vrig skog. Den ligger ocks√• l√§ngre ifr√•n v√§g, √§r vanligare p√• brant mark och i kantzoner mot myr, berg och s√∂tvatten √§n √∂vrig skog.

  Definitioner

  • Gammal skog definieras enligt uppf√∂ljningen av milj√∂m√•let Levande skogar (√§ldre √§n 140 √•r i norra Sverige och √§ldre √§n 120 √•r i s√∂dra Sverige).
  • Virkesf√∂rr√•det √§r volymen av levande tr√§d i skogskubikmeter (m3sk).
  • √Örlig tillv√§xt avser hur mycket tr√§den har vuxit i genomsnitt under den senaste fem√•rsperioden.

  Illustrationer

  Tillväxttakten i den svenska skogen har efter en period av minskning sedan 2012, nu ökat något. Källa: SLU Riksskogstaxeringen

  Volymen skog, d.v.s. virkesförrådet, har planat ut på cirka 3,6 miljarder skogskubikmeter med en fortsatt svag årlig ökning. Källa: SLU Riksskogstaxeringen

  Tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Källa: SLU Riksskogstaxeringen

  Skogsdata 2023

  Webbinarium om den nya statistiken

  Den 7 juni 10:00‚Äď11:00 anordnas ett webbinarium om den nya statistiken. D√§r presenteras nyheter i √•rets officiella statistik, √•rets tema Gammal skog och det ges information om var statistiken finns och hur de digitala tj√§nsterna fungerar. Webbinariet avslutas med en fr√•gestund.

  SLU Riksskogstaxeringen

  SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. Årligen inventeras cirka 11 000 provytor i fält över hela landet.

  Insamlade uppgifter används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

  SLU Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

  SLU Riksskogstaxeringens webbsida, här finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar

  Kontaktpersoner

  Cornelia Roberge, miljöanalysspecialist
  Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig statistikproduktion, SLU

  cornelia.roberge@slu.se, 090-786 82 75

  Per-Erik Wikberg, miljöanalysspecialist
  Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig statistikproduktion, SLU

  per-erik.wikberg@slu.se, 090-786 83 03

  Per Nilsson, projektledare
  Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig statistikproduktion, SLU

  per.nilsson@slu.se, 090-786 84 72, 070-309 69 19

  Pressbilder

  (Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Klicka för högupplöst bild. Fotograf eller källa ska anges.)

  Presskontakt:
  David Stephansson
  Telefon:
  018-67 14 92
  Epost:
  David.Stephansson@slu.se