Hur mycket och vilken tid på dygnet som treåriga barn rör sig, är något som ska undersökas i en studie vid Umeå universitet. Treåringarna kommer att få bära ett aktivitetsarmband som registrerar hur aktiva de är. Studien blir den största i sitt slag i världen.

– Den här studien kommer att visa hur mycket treåriga barn i Västerbotten rör på sig, och hur deras fysiska aktivitet är kopplad till risken för övervikt och andra hälsoutfall. Samtliga barn i NorthPop-studien, dvs 10 000 barn fram till 2027, kommer att inbjudas till undersökningen, säger Magnus Domellöf, professor och huvudansvarig för Northpop.

Åtta dygn per barn

Studien av treåringarnas aktivitet ingår i hälsostudien Northpop där barn och familjer i Västerbotten följs från fosterlivet till skolålder, med fokus på barnens hälsa. Fler än 4 000 familjer deltar hittills i Northpop som genomförs i samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten.

I den aktuella delstudien mäts treåringars aktivitet och sömn/vaken-mönster under åtta dygn per barn. Det sker med hjälp av ett särskilt aktivitetsarmband som ska tåla barnets alla aktiviteter och behålls på under hela tiden som mätningen görs. Armbandet registrerar även ljus som barnet exponeras för, såväl från solen som från lampor. Efter återlämnande får deltagarnas familjer en sammanfattning av hur barnet har rört sig.

Dagsljusets betydelse

– Det blir väldigt intressant att se hur barnens aktivitet påverkas av förändringarna i dagsljus. De kraftiga årstidsväxlingarna i norra Sverige ger oss unika möjligheter att studera dagsljusets betydelse för barnens beteende och sömn, säger Katharina Wulff, universitetslektor i sömn och biologiska rytmer vid Umeå universitet.

Deltagande i studien är frivilligt. Armbanden kommer att levereras hem till deltagarna på ett sätt som matchar en studie om fysisk aktivitet – nämligen med cykelbud.

För mer information, kontakta gärna

Magnus Domellöf
Huvudansvarig Northpop
Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet/
Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Telefon: 090-785 21 28
E-post: magnus.domellof@umu.se

Richard Lundberg,
Studiekoordinator NorthPop
Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för pediatrik
Umeå universitet
Telefon: 090-785 21 32
E-post: info@northpop.se

Katharina Wulff
Projektledare
Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Telefon: 070-2970217
E-post: Katharina.wulff@umu.se

Information om Northpop
www.northpop.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23