Otrygghet och rĂ€dsla har sedan slutet av 1990-talet fĂ„tt ett allt större utrymme i diskussioner om stadsmiljöer. Men framstĂ€llningen av urbant liv Ă€r ambivalent – staden Ă€r bĂ„de spĂ€nnande, lockande och skrĂ€mmande. Även kvinnors och feministers instĂ€llning till staden Ă€r kluven. Samtidigt som staden ger mĂ„nga möjligheter, upplevs den ibland som hotfull och rĂ€dslan för sexuella övergrepp hindrar en del kvinnors rörelsefrihet.

I sin bok ”Trygg stad” presenterar Carina Listerborn vetenskapliga diskurser kring rĂ€dsla och kring Ă„tgĂ€rdsförslag samt en fallstudie genomförd i Göteborg som exemplifierar hur trygghetsprojekt utformas i praktiken. Dessa tre delar ger tillsammans en beskrivning av den ”trygghetsdiskurs” som idag har ett stort inflytande över stadsutvecklingen. Studien utgĂ„r frĂ„n ett feministiskt diskursanalytiskt perspektiv. För att synliggöra omedvetna eller dolda ”förgivettaganden” om trygghet och rĂ€dsla finns det ett behov av att belysa idĂ©er som cirkulerar inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet och vilka förĂ€ndringar i stadsmiljöer det kan komma att innebĂ€ra. FörestĂ€llningar om den spĂ€nnande staden hamnar ofta i konflikt med förestĂ€llningar om den trygga staden, dĂ€rför diskuteras hĂ€r om det gĂ„r att ta rĂ€dslan pĂ„ allvar, samtidigt som stadens positiva egenskaper betonas och olika grupper ges lika möjligheter att utnyttja stadens offentliga rum.

Avhandlingen Trygg stad, försvaras vid en offentlig disputation pÄ Chalmers den 11 oktober kl 10.00 i sal VG, Sven Hultins gata 6, Göteborg.

Mer information:
Carina Listerborn, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, tel: 031-772 8082, e-post: cali@arch.chalmers.se