Professor Judah Folkman utnämndes under året till hedersdoktor vid
medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet för sina banbrytande
vetenskapliga insatser. Folkman är grundaren av det mycket snabbt växande
forskningsområdet angiogenes – blodkärlsnybildning. Medan angiogenes
praktiskt taget saknas i normala vuxna vävnader (utom cykliskt i äggstockar
och livmoderslemhinna) är angiogenes ovillkorlig vid livsbevarande
reaktioner som sårläkning och inflammation. Angiogenes regleras av flera
samtidigt verkande stimulerande och hämmande faktorer.

Professor Folkman har visat att angiogenes är en nödvändig förutsättning
för tillväxt och spridning av tumörer vilket öppnar helt nya vägar för
cancerbehandling. Hans grupp har också upptäckt flera kroppsegna
äggviteämnen som efter enzympåverkan i kroppen blir helt ogiftiga,
specifika antiangiogena molekyler som hämmar tillväxten av blodkärlsceller
och därmed tillväxten och spridningen av tumörer.

Angiogenes kännetecknar även flera icke tumörrelaterade, vanliga,
allvarliga sjukdomar inom många medicinska specialiteter såsom blindhet
till följd av skada i ögats näthinna vid sockersjuka, kronisk
ledgångsreumatism, pulsåderförträngande skador vid åderförkalkning som kan
leda till hjärtinfarkt och slaganfall, s.k. ”stroke”, samt kronisk
inflammatorisk tarmsjukdom, för att nämna några.

Bristande syresättning i vävnader p.g.a. åderförkalkning kan hävas om nya
blodkärl bildas inom området genom inverkan av angiogenes-stimulerande
faktorer. Detta öppnar nya möjligheter för behandling av exempelvis hotande
hjärtinfarkt och hotande ”stroke”. Man kan sålunda se många viktiga
kliniska tillämpningar mot bakgrund av professor Folkmans upptäckter i
framtiden. Vår uppfattning om de angiogenesrelaterade sjukdomarnas
betydelse, behandling och kostnader kommer med största sannolikhet att
förändras.

Judah Folkman blev professor i kirurgi vid Harvard Medical School redan vid
34 års ålder. Förutom att nu vara professor i pediatrisk kirurgi vid
Children´s hospital är han professor i anatomi och cellbiologi vid Harvard
Medical School, Boston. Professor Folkman har tidigare belönats med ett
sjuttiotal vetenskapliga utmärkelser, priser och hedersdoktorat. Den 24
november klockan 14.00 kommer professor Judah Folkman till Göteborg för att
hålla en promotionsföreläsning i aulan, Göteborgs universitet, Vasaparken.

För ytterligare information kontakta professor Klas Norrby, tel 031-342 19
54 (säkrast onsdag och fredag 9-11)
Biljetter kan rekvireras från Liv Kolderup-Ring tel 031- 773 35 72.

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851