8–9 november arrangerar Vetenskapsakademien ett symposium om utmaningarna med klimatforskningen i Arktis. De snabba förändringarna av klimatet i Arktis gör att behovet av forskning ökar samtidigt som den geopolitiska situationen har blivit alltmer komplicerad. Journalister är välkomna att delta på plats alternativt online.

Det blir allt tydligare att klimatet förändras i snabb takt i Arktis, något som även får omedelbara effekter här i Skandinavien. Uppvärmningen av klimatet och de följdverkningar detta har på miljön innebär att behovet av forskning inom flera områden ökar. Samtidigt har den geopolitiska situationen blivit allt mer komplicerad och oron för möjligheterna att kunna utföra fri forskning är stor. Det här tvådagarssymposiet är ett samarrangemang mellan svenska Kungl. Vetenskapsakademien och Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning. Ett stort antal forskningsfrågor inom ramen för fem olika teman kommer att diskuteras. Symposiet med titeln Security and preparedness in the changing north – research perspectives hålls på engelska.

Symposiet hålls i Beijersalen på Vetenskapsakademien i Stockholm och det är fortfarande möjligt att anmäla sig för att delta på plats. Om anmälningstiden har gått ut går det bra att vända sig direkt till pressansvarig. Symposiet kommer även att streamas och spelas in samt läggas ut i efterhand.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till symposiet