De absolut senaste genombrotten inom materialforskningen för såväl de mjuka som de hårda materialen, liksom teori och modellering av dem, presenteras under en internationell tvådagarskonferens AFM2016 på Vildmarkshotellet, Kolmården, 23-24 augusti 2016.

Material kan ges skräddarsydda egenskaper och ge helt nya typer av ytor. Tvådimensionella och billiga material, som grafen, kan ersätta dyra och sällsynta jordartsmetaller i elektroniska komponenter och på sikt revolutionera delar av elektronikindustrin. Solceller byggda av billiga polymerer tar tillvara allt mer av solstrålarnas energiinnehåll, ny billig teknik att lagra el har tagit steget ut från laboratoriet och lysdioderna blir allt mer energieffektiva. Bioelektroniken och sensorer i textiler ger nya diagnosmetoder och möjlighet att använda kroppens egna system för att mildra smärta.

Detta är bara några av de senaste årens forskningsgenombrott där avancerad grundforskning inom en snar framtid kan omsättas till användbara produkter som bidrar till ett bättre liv för fler och en övergång ett hållbarare och mer resurssnålt samhälle.

Forskarna inom den strategiska satsningen för avancerade funktionella material vid Linköpings universitet, AFM, bjuder därför in till internationell konferens kring de smarta materialen.

I två dagar samlas experter inom forskning och industri för att diskutera och utbyta erfarenheter och kunskaper kring utvecklingen inom materialområdet. Inbjudna talare från Europa, Nebraska och Singapore kommer tillsammans med ledande LiU-forskare att presentera det senaste från forskningsfronten.

Press är välkomna att delta i hela eller delar av konferensen som hålls på engelska.

Kontakt

Tider och arrangemang: Stefan Klintström, stefan.welin.klintstrom@liu.se, 0722-53 94 00

Program och talare: Magnus Berggren, magnus.berggren@liu.se, 011- 36 36 37

Om AFM

Vid Linköpings universitet, LiU, drivs sedan 2010 den strategiska satsningen på avancerade funktionella material, AFM. 240 forskare är engagerade i tvärvetenskapliga grupper som under de senaste åren presterat världsledande resultat. AFM är flera gånger utvärderad som enastående och excellent av forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet, Stiftelsen för strategisk forskning och Vinnova. Föreståndare för AFM är professor Magnus Berggren.

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: