I september genomför Stockholms universitet två promotionshögtider i Stockholms stadshus för att fira nyblivna doktorer och nya professorer. Torsdag den 29 september äger 2021 års promotionshögtid rum som fick flyttas fram på grund av coronapandemin. Fredag den 30 september genomförs 2022 års ordinarie högtid.

Bland de gemensamma akademiska traditionerna hos universitet och lärosäten i Sverige är professorsinstallationen och doktorspromotionen de främsta, båda med anor från medeltiden.

– De är en tydlig markering av en övergång från ett stadium till ett annat i livet, något vi alla säkert varit med om vid exempelvis en skolavslutning, konfirmation eller ett bröllop. Högtiden bidrar till att skapa tillhörighet med och stolthet för universitetet, säger Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Stockholms universitet.

Det är en stor glädje för rektor och för hela universitetet att ha möjlighet att nu genomföra både den ordinarie och den uppskjutna högtiden.

Under de båda ceremonierna i Blå hallen promoveras de som under perioden 1 juli 2020–30 juni 2022 disputerat och tagit ut sin examen vid universitetet. Under torsdag den 29 september är det 122 nya doktorer som deltar vid högtiden och 39 nya professorer installeras. På fredagen den 30 september är det 136 nya doktorer som deltar och 26 nya professorer installeras. Samma kväll promoveras också de nio hedersdoktorer som utsågs av universitetet 2020.

Till promotionshögtiderna bjuds också de personer som doktorerade för 50 år sedan vid Stockholms universitet för att nu promoveras till vad som kallas jubeldoktorer. Även rektors guldmedaljer och det pedagogiska priset Årets lärare kommer att delas ut.

Installationsföreläsningen under torsdagens ceremoni kommer att hållas av Sara Strandberg, professor i experimentell acceleratorbaserad partikelfysik. På fredagen är det Lotten Gustavsson Reinius, professor i etnologi, som föreläser. Underhållning sker av Kungl. Musikshögskolans Brassensemble, Operahögskolan och Stockholms studentsångare.

Båda högtiderna direktsänds
2021 års framflyttade installations- och promotionshögtid äger rum den 29 september 2022 kl 17.00–19.30 i Stockholms stadshus. Den direktsänds här.

2022 års ordinarie installations- och promotionshögtid äger rum den 30 september 2022 kl 17.00–19.30 i Stockholms stadshus. Den direktsänds här. 

Mer läsning
Expertlista: Forskare som svarar på frågor om högtider, ceremonier och ritualer.

Stockholms universitets hedersdoktorer 2022 (utsedda 2020)

Pressmeddelande från april 2020: ”Nio nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet 2020”

Jubeldoktorer en del av universitetets historia

Kontakt
För ytterligare information: Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Rektors kansli, Stockholms universitet, tfn 08-16 47 16, e-post: doktorspromotion@su.se

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se