Ett projekt om nanomediciska precisionsterapier för behandling av nedre luftvägsinfektioner beviljas 30 miljoner kronor till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av Vetenskapsrådet. Projektet leds från KI och från Umeå universitet deltar professor Fredrik Almqvist och hans forskargrupp.

Det är projektet ”Nanoengineered precision therapies of lower respiratory tract infections” som har erhållit ett sjuårigt bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Denna typ av utlysning från Vetenskapsrådet ger finansiering till storskaliga, ambitiösa projekt som syftar till att ta sig an stora utmaningar och som inte kan genomföras av en enskild forskargrupp, utan kräver sakkunskap från olika områden.

Det är helt fantastiskt att vi får detta stora anslag som möjliggör ett långsiktigt samarbete mellan våra forskargrupper! Tillsammans kan vi sträva mot nya lösningar och ökad förståelse för bakterieinfektioner i de nedre luftvägarna, säger Fredrik Almqvist, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Nedre luftvägsinfektioner orsakas av gramnegativa och grampositiva bakterier, vilket inbegriper antibiotikaresistenta stammar, och dödar miljontals människor varje år. Det finns ett akut behov av nya behandlingsformer med en verksam läkemedelstillförsel till lungorna. För att möta detta akuta behov förenas nu fyra olika forskningsgrupper med det gemensamma övergripande målet att utveckla nanopartikelbaserade precisionsterapier för behandling.

Den föreslagna forskningsmiljön är i hög grad tvärvetenskaplig och innehåller kompetenser inom nanopartikelteknik och nanomedicin (Georgios Sotirious forskargrupp, Karolinska institutet), organisk kemi, medicinsk kemi och kemisk biologi (Fredrik Almqvists forskargrupp, Umeå universitet), klinisk mikrobiologi, infektionssjukdomar, patogenes, överföring av antibiotikaresistens och antimikrobiell terapi (Birgitta Henriques-Normarks forskargrupp, Karolinska institutet) samt farmakokinetik, farmakodynamik och datormodellering (Lena Fribergs forskargrupp, Uppsala universitet).

– Vi forskare vid Umeå universitet står för utvecklingen av de antibakteriella substanserna, som kommer att levereras till de lägre luftvägarna med hjälp av nya nanopartiklar, vilka i sin tur tas fram i Georgios forskargrupp vid Karolinska institutet. Vi har redan flera olika typer av antibakteriella substanser som vi tror kommer passa ypperligt för detta men en hel del finjustering och syntes av nya analoger kommer krävas för att helheten ska bli så bra som möjligt, säger Fredrik Almqvist.

Om den tvärvetenskapliga forskningsmiljön lyckas kommer de precisionsterapier som utvecklas att gynna patienter som lider av nedre luftvägsinfektioner som orsakats av potentiellt dödliga patogener.

Pressbild

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Almqvist, Kemiska institutionen vid Umeå universitet
Telefon: 070-397 90 97
E-post: fredrik.almqvist@umu.se

Personlig sida

Forskargrupp

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805