Detta är några frågor om utvecklingen i ett av Europas största länder som kommer att diskuteras av svenska, tyska och internationella forskare på Södertörns högskola den 15 november.

Arrangör är högskolans nystartade Centrum för tysklandsstudier i samarbete med en rad andra institutioner, bl a Goethe institutet.

Bland föreläsarna återfinns Tysklands sverigeambassadör Berndt von Waldow, professor György Szell, universitetet i Osnabrück, professor Hildegard Maria Nickel från Humboldt universitetet i Berlin tillsammans med en rad forskare och tysklandskännare från Södertörns högskola.

Plats: Södertörns högskola, Moas båge sal Ma 624. Pendeltåg till Flemingsberg.
Tid: Fredag 15 november klockan 09.00 – 18.00
För utförligt program se www.sh.se

Samtliga seminarier kommer att hållas på engelska.

För ytterligare information om seminarierna, det nya Tysklandscentret och högskolans nya tysklandsprogram kontakta:
Lektor Mai-Brith Schartau, mai-brith.schartau@sh.se, tel 08- 608 4203