Risk för trafficking, sexuellt våld, fler konflikter och humanitära katastrofer. Minna Lundgren, forskare och lektor vid Mittuniversitetets Risk and Crisis Research Centre, RCR, har under fem år studerat interflyktingsituationen i Georgien. Nu ser hon med oro på den eskalerade situationen i Ukraina.

I skrivande stund har över en miljon människor redan lämnat Ukraina och många fler är i rörelse i flykt undan strider och osäkerhet. OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) bedömer att upp till 18 miljoner människor inom kort kommer att vara direkt berörda av konflikten, och av dem beräknas över 6 miljoner vara internflyktingar som antingen tvingats lämna sina hem på grund av strider eller fått sina hem förstörda.

– Befolkningen i Ukraina är under extrem press just nu. Man ska inte bara slå tillbaka det ryska angreppet, det är också stora störningar när det gäller viktig infrastruktur som exempelvis transporter av livsmedel och sjukvårdsmateriel, samt att vatten- och elnät samt uppvärmning inte fungerar i delar av landet, säger Minna Lundgren.

Utsatta grupper ofta desamma

Samtidigt som varje konflikt är unik har alla konflikter sina likheter. I doktorsavhandlingen Boundaries of displacement: Belonging and Return among Forcibly Displaced Young Georgians from Abkhazia, lyfter hon bland annat hur flyktingpopulationer ofta används som trumfkort mellan stridande parter och i fredsprocesser. Sannolikheten är stor att det även kommer att hända i Ukraina.

– Som i alla konflikter är det människor som är äldre eller har funktionsnedsättningar och som har svårt att förflytta sig som är särskilt utsatta. Striderna och den humanitära krisen ökar också risken för att kvinnor och flickor ska bli utsatta för trafficking och sexuellt våld, menar Minna Lundgren.

Kontaktperson:
Minna Lundgren, lektor i sociologi vid Risk- och krisforskningscentrum, RCR, på Mittuniversitetet, 010-142 88 19, minna.lundgren@miun.se

Presskontakt:

Ronney Wickzell

Telefon:

+46 (0)10-142 81 72

Mobil:

+46 (0)70-389 77 72