– Vår studie, kommenterar Lars Hjalmar Lindholm, ger inte stöd för hypotesen att någon av de tre behandlingsstrategierna skulle öka cancerrisken – och inte heller för att någon av dem skulle skydda mot cancer. Slutsatsen är att en läkemedelsbehandling som

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23