Bildandet av det central nervsystemet är en av de mest fascinerande processerna under utvecklingen av ett embryo. Ett centralt problem är hur alla de olika celltyperna inom det centrala nervsystemet (CNS) kan genereras från en population av identiska celler. Under den tidiga embryonala utvecklingen av CNS bildas en neuralplatta som redan på ett tidigt stadium indelas i olika regioner längs anterio-posteriora axeln som generarar framhjärne-, mellanhjärne-, hjärnstams- eller ryggmärgsceller.

Tidigare studier från Edlunds forskargrupp har visat att alla neurala stamceller initialt har en framhjärneidentitet och att vissa av dessa celler omprogrammeras till mera posteriora mellanhjärne, hjärnstams och ryggmärgs celler av en signal som kommer ifrån paraxialt mesoderm. Identiteten av denna signal har däremot inte varit känd. Forskargruppen visar nu att Wnt signaler verkar direkt på neurala celler och inducerar på ett gradvis och koncentrationsberoende sätt mellanhjärne och hjärmstamceller.

Denna upptäckt har stor betydelse för vår förståelse hur det centrala nervsystemet bildas och regionaliseras. Dessa resultat är också avgörande för vår förmåga att generera olika typer av nervceller för transplantation ifrån embryonala eller neurala stamceller.

Artikeln med titeln ” Progressive induction of caudal neural character by graded Wnt signaling” finns publicerad i senaste numret av Nature Neuroscience 5, 535-532.

Ytterliggare upplysningar kan lämnas av Thomas Edlund
Tel: 090-785 67 03
E-post: Thomas.Edlund@molbiol.umu.se