Denna strukturbestämning kan ligga till grund för en modell över hur SRP är organiserat i däggdjur och akéer, ärkebakterier. Upptäckten publiceras i den världsledade vetenskapliga tidskriften Nature denna vecka.

Hur olika proteiner transporteras och lokaliseras inom och utanför cellen är en grundläggande fråga inom cellbiologin. De flesta proteiner som tillverkas i cellen måste sorteras och förflyttas för att fullgöra sin funktion. Denna process är viktig för att etablera och behålla ordningen i cellen men även för att upprätthålla en kommunikation mellan cellen och omgivningen. För att transporten av protein ska fungera riktas vissa proteiner till och igenom olika membran. Membranen fungerar som selektiva barriärer som håller proteinmolekylerna på sin tilldelade plats. En viktig fråga för forskarna är hur proteinerna riktas till membranet.

Proteinsyntesen och -transporten är kopplad till funktionen av ett protein-RNA-komplex som går under benämningen ”signal recognition particle”, SRP. I däggdjur består SRP av sex proteiner som samtliga binder till en RNA-molekyl med cirka 300 nukleotider. Bindningen av proteinerna till RNAt sker i ordningsföljd och den första viktiga länken består av ett komplex mellan proteinet SRP19 och RNA. Det är detta komplex som nu har strukturbestämts av Umeågruppen till en så hög upplösning att de enskilda atomerna inom komplexet kan särskiljas. Gruppens resultat ger en strukturell förklaring till funktionen av SRP19 i komplexet. SRP19 fungerar som en klämma som håller ihop olika delar av RNA-molekylen i en gruppering som möjliggör bindningen av ytterligare ett SRP-protein (SRP54). Denna strukturbestämning kan nu ligga till grund för en modell över hur SRP-är organiserat i däggdjur och akéer, ärkebakterier

Forskarna kan nås på:
Tobias Hainzl, tel: 090-785 67 83, 785 67 94
E-post: tobias.hainzl@ucmp.umu.se

Shenghua Huang, tel: 090-785 67 83
E-post: shg@ucmp.umu.se

Elisabeth Sauer-Eriksson, tel :090-785 67 82,
E-post: liz@ucmp.umu.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23