Umeåforskare har tillsammans med ukrainska, tyska och spanska samarbetspartners undersökt en ny stam av multiresistent tuberkulos. Studien publiceras i Emerging Infectious Diseases issue, Center of Disease Control and Prevention (CDC) tillägnad Världstuberkulosdagen den 24 mars.

Mitt i utbrottet av covid-19 bör vi inte glömma de tusentals ukrainska tuberkulos-patienterna och personal som behandlar dom. Den avbrutna kommunikationen mellan städer komplicerar påfyllningen av MDR-TB-mediciner och det finns brist på skyddsmasker som aldrig tidigare.

Ukraina drabbas hårt av sjukdomen tuberkulos: landet har över 30 000 patienter varje år och tusentals människor dör årligen av tuberkulos. Ukrainska forskare och universitet spelar en viktig roll i kampen mot sjukdomen. Tillsammans med forskare från Tyskland, Spanien och Umeå universitet har ukrainska forskare nyligen publicerat en studie som ger några ledtrådar om hur man kan besegra sjukdomen i Ukraina.

– Vi undersökte tuberkulosbakterier från patienter i Vinnytsia- och Odessaregionerna och hittade tre olika stammar av multiresistent tuberkulos (MDR-TB) – en av dem unik för Ukraina, säger Olena Rzhepishevska, förste forskningsingenjör/ forskare vid Umeå universitet.

– Med avancerade analysverktyg som möjliggör undersökning av hela arvsmassan hos den infekterande tuberkulos-stammen, kunde vi förutsäga läkemedelsresistens och spåröverföringskedjor förklarar Matthias Merker, biträdande universitetslektor vid Borstel Research Center, Tyskland.

Andrii Dudnyk, Vinnytsia Medicial University, Ukraina är en läkare specialiserad på tuberkulos och en av medförfattarna till studien. Han möter patienter med MDR-TB varje dag:

– MDR-TB behandlas av flera speciella typer av antibiotika. Vår studie visar att MDR-TB-stammar från Ukraina ofta delar en basuppsättning av resistensmutationer. Men varje individuell stam har också erhållit ytterligare resistensmutationer. För att framgångsrikt behandla patienter infekterade med sådana stammar behöver vi snabba och exakta tester som visar vilket läkemedelsresistens en viss stam har. Detta behövs för att tillhandahålla effektiv behandling som kan döda MDR-TB-stammar. För detta behöver vi välutrustade laboratorier.

Forskaren Cristina Prat, en spansk medförfattare från Research Institute Germans Trias i Pujol betonar också att behandling mot MDR-TB är mycket krävande för patienterna och har starka biverkningar:

– Patienter måste ta antibiotika varje dag utan avbrott i 9-18 månader. Om man inte följer detta kan patienten bli sjuk igen – och risken för ny resistens ökar. Patienter med MDR-TB bör stöttas på alla sätt även under coronautbrottet.

Originalartikel:

Merker, M., et al: Multidrug- and Extensively Drug-Resistant Mycobacterium tuberculosis Beijing Clades, Ukraine, 2015. Emerging Infectious Diseases. Volume 26, Number 3—March 2020

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/3/19-0525_article

Om Världstuberkulosdagen

Världstuberkulosdagen uppmärksammas den 24 mars med avsikt att sprida kunskap om sjukdomen. På detta datum, 1882, tillkännagav Robert Koch att bakterien Mycobacterum tuberculosis var orsaken till sjukdomen tuberkulos. Sjukdomen dödar cirka 1,5 miljoner människor varje år och är den mest dödliga smittsamma sjukdomen globalt.

För mer information, kontakta gärna:

Olena Rzhepishevska, Kemiska institutionen vid Umeå universitet
Mobil/Whats app:072-202 99 18
E-post: olena.rzhepishevska@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Ingrid Söderbergh
Telefon:
070-60 40 334
Mobil:
070-60 40 334
Epost:
ingrid.soderbergh@umu.se