Andrei Chabes och Lars Thelander vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik samarbetar med en forskargrupp på The Scripps Research Institute i Kalifornien, USA. I artikeln beskriver de enzymet cytoplasmatiskt poly(A)-polymeras i modellorganismen S. Pombe (”fission yeast”). Det nyupptäckta enzymet kontrollerar genuttrycket av ribonukleotidreduktas genom att addera adenylat-grupper till dess mRNA (budbärar-RNA).

I alla celler finns genetisk information lagrad i form av DNA, som består av fyra olika byggstenar, s.k. deoxyribonukleotider. Dessa beståndsdelar är nödvändiga för att cellen ska kunna tillverka nytt DNA och för att laga skadat DNA. Tillverkningen sker i flera delsteg bland vilka ett utförs av enzymet ribonukleotidreduktas, som också kontrollerar att alla byggstenar finns i lagom inbördes proportioner. Risken är annars att det blir fel vid DNA-tillverkningen, vilket ger upphov till mutationer.

Artikeln finns i Cell 109/2002, sid. 563-573.

Ytterligare upplysningar kan fås från professor Lars Thelander, tel. 090-786 67 42, e-post: lars.thelander@medchem.umu.se

Andrei Chabes arbetar sedan januari 2002 som post-doktor vid Cold Spring Harbor Laboratory, USA.