Patienter som lider av åldersdiabetes (även kallad typ 2-diabetes) har en rad störningar i de insulinproducerande ß-cellerna i bukspottkörteln. Man har hittills inte vetat hur dessa störningar uppstår.

Artikeln i Nature redogör för hur forskarna medvetet har stört en viss signaleringsväg (FGF) i ß-cellerna hos möss. Det visar sig då att sådana möss får alla de störningar i ß-cellens funktion som typ 2-patienterna brukar ha.

Dessa studier öppnar vägen för att förstå sjukdomsmekanismen bakom typ 2-diabetes och mössen kan bli en djurmodell för att utveckla nya typer av behandling.

Alan W. Hart, Nathalie Baeza, Åsa Apelqvist och Helena Edlund: Attenuation of FGF signalling in mouse B-cells leads to diabetes Nature 408: 6814 (14 december 2000).

Samtliga författare finns vid insitutionen för mikrobiologi vid Umeå universitet. Närmare upplysningar: Professor Helena Edlund, 090-785 67 05, 786 67 09 (labb). E-post: helena.edlund@micro.umu.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23