Den kinesiska moraluppfattningen är social och utgår från relationerna inom familjen. Centrala inslag i moralen är exempelvis balans, ordning, förbättring, perfektion, ansträngning och fokus på det kollektiva. Moraluppfattningen har rötter som löper tusentals år tillbaka i tiden och är relativt oförändrad av 1900-talets inrikespolitiska förändringar i Kina.

En betydande del i avhandlingen försöker också utveckla vetenskapsteoretiska, teoretiska och metodologiska förhållningssätt dels för internationell pedagogisk forskning i allmänhet, och dels för studier av den kinesiska undervisningens kulturspecifika dimension.

Carina Holmgren nås på:
Tel: 090-786 65 10
E-post: carina.holmgren@pedag.umu.se

Jörgen From nås på:
Tel: 090-786 65 10
E-post: jorgen.from@pedag.umu.se

Fredagen den 24 maj f√∂rsvarar J√∂rgen From och Carina Holmgren, pedagogiska institutionen, Ume√• universitet, sin doktorsavhandling med titeln Edukation som social integration ‚Äď en hermeneutisk analys av den kinesiska undervisningens kulturspecifika dimension.
Disputationen äger rum klockan 10.00 i Humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är professor Jan Bengtsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805