I Anna-Karin Anderssons undersökning har sammanlagt 2 600 ungdomar ingått varav en del av ungdomarna deltar i ett projekt som sträcker sig över två år. Avhandlingen visar att morgonmänniskorna, och majoriteten av ungdomarna som är mittemellan morgon- och kvällsmänniskor, de neutrala, följer en relativt positiv utvecklingsväg genom tonåren. Kvällsmänniskorna, å andra sidan, löper generellt sett en större risk att uppvisa ett mönster av negativ anpassning i olika sammanhang. Men inte alla kvällsmänniskor. Det tycks finnas olika typer av kvällsmänniskor som har olika typer av problem.

I avhandlingen presenterar Andersson nya tankar om hur man kan tolka Morningness-Eveningness i termer av risk- och skyddande mekanismer, där en av huvudpunkterna framhåller det väsentliga i att ta hänsyn till olikheter som finns inom grupper. Det är också viktigt att betona att Morningness-Eveningness inte existerar i ett vakuum. Hur betydelsefullt Morningness-Eveningness är för utveckling och anpassning beror på individens andra egenskaper och karaktärsdrag.

Anna-Karin Andersson disputerar f√∂r filosofie doktorsexamen i psykologi fredagen 23 november 2001, klockan 10 i h√∂rsal T, Prismahuset, √Ėrebro universitet.

För mer information, kontakta Anna-Karin Andersson, telefon: 019-30 38 96.

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470