I Anna-Karin Anderssons undersökning har sammanlagt 2 600 ungdomar ingÄtt varav en del av ungdomarna deltar i ett projekt som strÀcker sig över tvÄ Är. Avhandlingen visar att morgonmÀnniskorna, och majoriteten av ungdomarna som Àr mittemellan morgon- och kvÀllsmÀnniskor, de neutrala, följer en relativt positiv utvecklingsvÀg genom tonÄren. KvÀllsmÀnniskorna, Ä andra sidan, löper generellt sett en större risk att uppvisa ett mönster av negativ anpassning i olika sammanhang. Men inte alla kvÀllsmÀnniskor. Det tycks finnas olika typer av kvÀllsmÀnniskor som har olika typer av problem.

I avhandlingen presenterar Andersson nya tankar om hur man kan tolka Morningness-Eveningness i termer av risk- och skyddande mekanismer, dÀr en av huvudpunkterna framhÄller det vÀsentliga i att ta hÀnsyn till olikheter som finns inom grupper. Det Àr ocksÄ viktigt att betona att Morningness-Eveningness inte existerar i ett vakuum. Hur betydelsefullt Morningness-Eveningness Àr för utveckling och anpassning beror pÄ individens andra egenskaper och karaktÀrsdrag.

Anna-Karin Andersson disputerar för filosofie doktorsexamen i psykologi fredagen 23 november 2001, klockan 10 i hörsal T, Prismahuset, Örebro universitet.

För mer information, kontakta Anna-Karin Andersson, telefon: 019-30 38 96.

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470