Dikterna är skrivna på persiska och arabiska på temat kärlek och humanism. Syftet med publikationen är att göra en del av Carolina Redivivas stora kulturskatt tillgänglig för allmänheten.

– Det är inte bara Berlin, London och Paris som har stora samlingar av orientaliska manuskript, kommenterar Ali Muhaddis på handskrifts- och musikavdelningen.

Han har letat fram dikterna bland originalhandskrifter i handskriftsmagasinet och skrivit en introduktion på persiska till varje dikt. Introduktionerna är sammanfattade på engelska i början av boken.

– Det är roligt att vi kan publicera dikterna lagom till det persiska nyåret, som infaller den 20 mars. Det finns en stor grupp iranier i Uppsala och det är angeläget att visa att Carolina Rediviva har en viktig del av deras kulturarv, tycker Viveca Halldin Norberg på handskrifts- och musikavdelningen.

Boken heter Fifteen Literary Mystical Poems in Persian and Arabic och finns tillgänglig i Akademibokhandeln. Den kan även beställas av Carolina Rediviva via e-post: acta@ub.uu.se

Viveca Halldin Norberg, förstebibliotekarie, e-post: viveca.halldin_norberg@ub.uu.se, tel: 018-471 39 52, mobil: 0704-25 04 93.
Ali Muhaddis, projektassistent, e-post: ali.mirmohades@ub.uu.se, tel: 018-471 29 28.