Göran Bexell, född 1943, har en lång och bred erfarenhet från Lunds universitet. 1975 blev han teologie doktor och framtill 1996 arbetade han som universitetslektor, docent och sedan 1990 som professor vid Teologiska fakulteten.

Åren 1995 till 1999 var han dekanus för Teologiska fakulteten och sedan 2000 är han områdesordförande i styrelsen för humaniora och teologi.
Han har arbetat mycket för att öppna upp fakulteten mot omvärlden och under sin tid som dekan drev han ett större forskningsprojekt kring bl a värde-traditioner, som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Som områdesordförande för i styrelsen för humaniora och teologi arbetar han bland annat med förnyelse av HT-områdets organisation och genomförande av Språk och Litteraturcentrum.

Bland övriga uppdrag kan nämnas att Göran Bexell sitter med i Lunds universitets kulturforum och han är ledamot i universitetets ledningsgrupp för näringslivssamverkan. Dessutom är han ordförande i svenska kyrkans teologiska kommitté och ledamot i styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond.
– Det är en enig styrelse som stödjer rekryteringsgruppens beslut att föreslå Göran Bexell som rektor. Beslutet har föregåtts av ett omfattande beredningsarbete,
säger universitetsstyrelsens ordförande Lennart Nilsson, som också har lett rekryteringsgruppens arbete.

För mer information ring universitetsstyrelsens ordförande Lennart Nilsson
0705-12 32 95, eller bostaden 046-12 32 05