Institutionen f√∂r datavetenskap fick nyligen en ny doktor d√• Henrik Engstr√∂m blev filosofie doktor vid University of Exeter i England. Henrik Engstr√∂ms avhandling √§r inriktad p√• informationsbehandling och har titeln ‚ÄĚSelection of maintenance policies for a data warehousing environment‚ÄĚ.

Att uppdatera lagrad data
Alla som har sökt information på Internet vet att det ofta är svårt att hitta bra källor. Det finns massvis med användbar information, men den är utspridd i miljontals olika datakällor. Data kan dessutom vara lagrad i olika format och de databaser som används kan ha olika typer av finesser. Vill man jämföra och sammanställa information från flera datakällor är det oftast svårt och tidsödande. Ett sätt att underlätta insamlandet av information är att skapa så kallade datalager. I ett datalager samlas data från många olika källor i ett enhetligt format så att det blir enkelt att komma åt den. Nackdelen blir dock att när de ursprungliga datakällorna uppdateras så måste datalagret också uppdateras för att användarna inte ska få felaktig information. Det är just hur datalager ska uppdateras som Henrik Engström har studerat i sin avhandling. Genom att skapa kostnadsmodeller och genom simulering har han kommit fram till flera olika sätt att hitta en lämplig strategi för uppdatering.

Engelsk doktor med rötter i Skaraborg
Högskolan i Skövde har ännu inte rätt att examinera egna doktorer, men trots detta har Högskolan cirka 40 personer anställda som doktorander. De är inskrivna vid andra svenska eller utländska högskolor/universitet. Henrik Engström blev doktorand 1998 och är den första med doktorandtjänst som blir färdig doktor vid Högskolan i Skövde. Henrik har under doktorandstudierna varit kopplad till University of Exeter i England. Att Högskolan i Skövde tillhör Sveriges mindre högskolor ser Henrik inte som ett problem. Han tog sin magisterexamen i Uppsala, som är ett av Sveriges större universitet, och hade möjlighet att doktorera där. Av familjeskäl flyttade han till Skaraborg där han har sina rötter.
‚Äď H√∂gskolan i Sk√∂vde har en stark datainstitution med mycket internationella kontakter och jag tror inte jag hade f√•tt samma internationella bredd om jag stannat kvar i Uppsala, s√§ger Henrik.

Passion för programmering
I hela sitt 34-åriga liv har Henrik varit intresserad av teknik och datorer. Sin första artikel om datorer publicerade han i Mariestadstidningen som 15-åring när han pryade på tidningen.
‚Äď Den artikeln handlade om artificiell intelligens och cirkeln sl√∂ts n√§r jag och en professor p√• H√∂gskolan, 18 √•r senare, publicerade en artikel om artificiell intelligens p√• en konferens i Hong Kong.
I det arbetet, som var ett stickspår från avhandlingsarbetet, studerades hur en dator kan lära sig att vinna över människor i spelet sten-sax-påse. Den nyblivne doktorn har ett brett teknikintresse men den stora passionen är programmering.
‚Äď Programmering √§r en fantastisk uttrycksform d√§r alla m√∂jliga id√©er och tankar kan modelleras
och förverkligas och sedan spridas över hela världen, säger Henrik. Ett hjälpmedel för program-
mering som han utvecklat används på flera andra högskolor och universitet i Sverige. Ett annat av Henriks program används vid University of Monash i Australien som ett hjälpmedel i under-
visningen i koreanska.
Datorspelsutveckling och Internet är områden som Henrik kommer att arbeta med i framtiden.
Den närmaste tiden kommer han dock att ägna åt pappaledighet. Förutom att ägna sig åt sin
familj är Henrik intresserad av att spela piano, slöjda, fika och att läsa serier, framför allt svenska.
För mer information kontakta Henrik Engström, tfn 0500-44 83 06, e-post henrik@ida.his.se

En bild på Henrik och hans första artikel om datorer finns på sidan http://www.his.se/his/press.htm
Henriks avhandling finns att läsa på http://www.ida.his.se/~henrik/thesis.pdf

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: